Urfolk i Bangladesh

Det er cirka 53 forskjellige urfolksgrupper i Bangladesh. Av de 160 millioner menneskene som bor i landet, er bare 1,3 prosent av befolkningen urfolk. Det vil si at cirka to millioner mennesker er urfolk i Bangladesh.Urfolkene i Bangladesh har en litt annen kultur, mange har en annen religion, de fleste har eget språk og flere har et litt annet utseende enn de typiske bengalerne. De aller fleste av innbyggerne i Bangladesh er muslimer. 

De fleste urfolksgruppene er enten kristne eller buddhister. Urfolkene er med andre ord både en kulturell minoritet, språklig minoritet og religiøs minoritet.

Familien til Nobel


På det øverste bildet ser du Nobel og på det nederste bildet ser du småsøsknene til Nobel. Familien er urfolk og kristne. De snakker et annet språk enn Bangla og har en annen kultur enn de fleste i Bangladesh.

Man kan se på skjørtene til kvinnene eller høre på språket om noen er urfolk. De feirer jul og ikke eid. På skolen får elevene undervisning på Bangla, men siden de snakker et annet språk, er det ikke alle barna som forstår så godt hva læreren sier.

Diskriminering og rasisme

Mange av urfolkene i Bangladesh opplever å bli diskriminert og som i veldig mange andre land, lever mange av urfolkene i fattigdom. De har dårlig tilgang til skole for barna sine og det er langt til helsestasjoner.

Nobel har aldri opplevd å bli diskriminert, men foreldrene hans har opplevd det mange ganger. Det kan være vanskelig for foreldrene å få jobb, spesielt siden de ikke snakker så godt Bangla. I tillegg er det mange som tror at de er litt latere enn andre bengalere. Det er ikke sant, vi er like flinke til å arbeide som alle andre.

Spørsmål:

  • Hva betyr diskriminering?
  • Har vi diskriminering i Norge i dag? Hvem blir diskriminert og hvorfor?
  • Hva kan du gjøre for å forhindre/forebygge diskriminering?

Oppgave:

–  les om samer - http://www.ung.no/samer/. Fordel temaene på ulike grupper. Hold foredrag for resten av klassen. Til slutt sammenligner dere samer i Norge og urfolk i Bangladesh. Hva er likt og hva er forskjellig?

–  les om urfolks rettigheter: https://snl.no/urfolks_rettigheter. Har samer i Norge og urfolk i Bangladesh, fått innfridd rettighetene sine?

Forklaring av vanskelige ord:

Diskriminert: betyr å bli behandlet annerledes på en dårlig måte fordi du har en annen kultur, et annet språk, utsende, handicap eller en annen nasjonalitet.

Minoritet: betyr i mindretall.

Kulturell minoritet: betyr at kulturen er i mindretall. De som har denne kulturen har en annen kultur enn den kulturen de fleste i landet har. 

Religiøs minoritet: betyr at religionen er i mindretall. De som har denne kulturen har en annen kultur enn den kulturen de fleste i landet har. 

Språklig minoritet: betyr at språket er i mindretall. De som snakker dette språket snakker et annet språk enn de de fleste i landet. 

Urfolk: er et folk som har bevart sin tradisjonelle kultur og sine verdier, og som levde i område før storsamfunnet overtok eller staten ble etablert. 

Urfolksgrupper: er ulike grupper av urfolk. De som ser på seg selv som en urfolksgruppe fordi de har en annerledes tradisjonell kultur.

----

Kilder: ruralpovertyportal.org; landinfo.no; snl.no