Vanskelig å være jente i Bangladesh

I filmen møter vi Nobel som forteller om søsteren sin som ble giftet bort, og jenters situasjon i Bangladesh.Teksten med klassesamtalen kan lastes ned som PDF nederst på siden.


Bangladesh er et fattig land, og det er mange mennesker som ikke har det så lett. For eksempel kan det være ganske tøft å være jente i dette landet. Det er ikke vanlig at jenter jobber, derfor har ikke fattige familier råd til å ha jentene sine boende hjemme. Fattige foreldre velger mange ganger å gifte bort datteren sin slik at de kan finne en mann som betaler for henne. Når jenta er gift flytter hun inn med mannen og hans familie. Her bestemmer mannens familie over henne, og hun får sjelden lov eller tid til å dra hjem til sin egen familie. Det er ikke uvanlig at jentene som har blitt giftet bort får barn veldig tidlig, mange ganger er de bare barn selv når de blir mor for første gang. 

Søsteren til Nobel

Nobel som vi møter i filmen har en søster som måtte gifte seg da hun var bare femten år. Nå har hun en baby på ett år, og mannen har dratt fra henne. Hun har ingen jobb, det er ikke så lett å jobbe når hun har et lite barn hun må passe på hele dagen. Hun har ingen voksne som kan hjelpe henne for de er opptatt med sine egne jobber. Nobel bekymrer seg mye for søsteren sin. Han har lyst til å hjelpe henne, men det er vanskelig når han er på skolen hele dagene.

Forbudt å gifte bort ei jente under 18 år

Det er ikke lov å gifte bort datteren sin. Det er faktisk en alvorlig forbrytelse mot menneskerettighetene, barnerettighetene (barnekonvensjonen) og loven i Bangladesh å gifte bort et barn under 18 år. Likevel blir mange jenter giftet bort, og også holdt borte fra skolen. Fattigdom er en av grunnene til at foreldrene ikke sender barna på skolen. De trenger at barna jobber for å få tjent nok penger. Dersom familien må velge å sende bare ett barn på skolen sender de ofte gutten, selv om gutter og jenter har like mye rett til å gå på skolen. Mange av familiene kjenner ikke til barn og kvinners rettigheter, ikke en gang loven i sitt eget land. De har jo aldri fått gå på skole.

Foreldrene til Nobel kan ikke lese og skrive fordi de ikke fikk gå på skolen. De har alltid bare jobbet så hardt de kan for å få mat på bordet, og for at barna skal bli mette. Å gifte bort jentebarna sine tidlig er vanlig, alle gjør det. Derfor var det vanskelig for familiene å gjøre noe annet enn å gifte bort Nobels søster.

Heldigvis skjer mye bra i Bangladesh!

Ting er heldigvis i ferd med å endre seg i Bangladesh. Nå går flere barn på skolen. Der lærer de om rettighetene sine, og at jenter og gutter er like mye verdt. Jenter får bedre selvtillit, og lærer at det ikke er noe i veien med at de jobber, på samme måte som gutter. Dette gjør at flere familier tillater at jenter kan jobbe og tjene penger. Når jentene jobber og tjener sine egne penger trenger de ikke en mann som tjener penger for dem. Foreldrene har derfor råd til å ha dem boende i huset sitt og slipper å gifte dem bort.

Klassesamtale

  • Hvorfor er det mange som gifter barna sine bort så tidlig?
  • Hvorfor er det viktig at jenter går på skolen? Nevn tre grunner.
  • Hva betyr det at barn har rettigheter? Kjenner du til noen av dine rettigheter?
  • Er det forskjell mellom gutter og jenter i Norge? Blir alle behandlet likt?
  • Hvor gammel må man være for å gifte seg i Norge?

Kompetansemål 

 Samfunnsfag (4. trinn):                                                                                                                               

  • Presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finst                                                                                                                                            

KRLE (4. trinn):                                                                                                                                         

  • Beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn.
  • Sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer

Last ned

Tekst og klassesamtale

Last ned