Finn fellestrekk og forskjellar mellom Noreg og Bangladesh

Skriv ut tabellen og fyll ut fellestrekk og skilnadar.

Oppgåver:

- Kva fant du som var likt mellom dei to landa?

- Var det noko du syntest var overraskande?

Last ned

Likskapar og skilnadar, tabell

Last ned