Flagget i Bangladesh

Bangladesh blei uavhengig frå Pakistan i 1971. Flagget har vore det offisielle flagget sidan uavhengigheten.

Flagget er grønt og raudt. Det grøne symboliserer den frodige og grøne naturen i landet. Det raude symboliserer både ein soloppgang og blodet til dei som kjempa for at landet skulle bli uavhengig i 1971.

Den raude sirkelen symboliserer ei sol. Sola er raud fordi den skal symbolisere ein soloppgang over Bangladesh.


Solnedgang i Bangladesh.

Oppgåver og klassesamtale:

  • Fargelegg flagget.
  • Soloppgang blir ofte brukt for å symbolisere ein ny start. Kan du tenke deg kvifor? Kvifor trur du at den raude sirkelen skal symbolisere ein soloppgang i dette flaget?
  • Har det norske flagget nokre symbol?


Last ned

Flagget i Bangladesh

Last ned