Leiker frå Bangladesh

Hanekamp

Kva: elevane er hanar som skal dytte kvarandre over ende Kor: ute, eller inne Kor mange: heile klassen Kva treng du: Ingenting

Plasser høgre hand bak ryggen og grip venstre ankel. Nå grip høgre arm med venstre hand bak ryggen din. Hald hendene i denne posisjonen gjennom hele kampen. Hopp mot vennene dine. Prøv å presse kvarandre til å miste balansen. Den som set ned foten, eller mistar grepet med armen, er ute.

Elv-strand

Kva: ein bengalsk versjon av kongen befaler Kor: ute, eller inne Kor mange: heile klassen Kva trenger du: noko til å markere ei linje -

Barna står på ei linje langs stranden (en linje langs golvet). Leiaren peikar ut den eine sida av linja til å vere strand og den andre sida til å vere elv. Når leiaren ropar "elv", må barna hoppe i "elva", når leiaren ropar "strand", hoppar dei tilbake. Leiaren sitt mål er å lure barna til å hoppe til feil stad (same som i "Kongen befaler"). Hoppar du feil, er du ute.

Kabbadi

Kva: En form for sisten der ein skal halde pusten  Kor: Ute Kor mange: Heile klassen Kva trenger du: Ingenting                                                                                               

Slik gjer du: Del klassen i to lag. Marker ein strek. Kvart lag stiller seg på rekke på kvar side, slik at deltakarane står ovanfor kvarandre.

Lag A byrjar med at ein av deltakarane spring over til B-sida for å røre med flest mogleg frå B-laget medan han held pusten.

For å kontrollere at A-deltakaren ikkje jukser, skal han seie KABBADI (ein gang), mens han oppheld seg på B-sida. Må han trekke pusten før han er tilbake på si side, er han ute! Lag B sine deltakarar skal prøve å halde igjen A-deltakaren slik at han ikkje kjem seg tilbake til si side før han må trekke pusten igjen. Ein skal halde rekkene heile tida, slik at det er berre dei deltakarane som står rett ved den som blir forsøkt tatt, som har i oppdrag å forhindre motstandaren.

Kjelde: "all verdens leker" og aobbangladesh.org/