Religion i Bangladesh

RELIGION I BANGLADESH

I denne teksten kan du lære om dei ulike religionane og dei ulike religiøse høgtidene i Bangladesh.

EiT MUSLIMSK LAND

I Bangladesh er 90% av befolkninga muslimar. Det betyr at nesten heile befolkninga høyrer til religionen Islam. Dersom de reiser til Bangladesh blir de vekka klokka fem av ein bønneutropar som les ei bønn frå ein minaret. Ein minaret er eit tårn med høgtalar ved sida av, eller på, ein moske. Bønna høyrest litt ut som en song, fordi imamane, eller prestane i Islam, les bønnene på ein spesiell måte. Fem gonger om dagen syng dei bønner ut av minaretane i landet. Dersom du er i ein by er det ofte fleire minaretar, så då høyrer du ulike bønnerop på same tid. Det høyrest veldig fint ut.

Muslimar feirar ikkje jul, men dei feirar noko som heter eid. Dei feirar eid to gonger i året. Den eine gongen er når dei avsluttar fasta, og den andre er ein ofringsfest. Under begge eid-ane går muslimar i moskeen. I Bangladesh et familiar og venner god mat saman under eid. Viss dei har råd kjøper dei seg nye klede og målar hendene med mendhi. På ofringsfesten i Bangladesh er det vanleg å slakte ei ku eller ein sau. Kjøtet deler familiane i tre, der dei et ein del sjølv, gir ein del til familien sin, og den siste delen til fattige. I Dhaka, der det bur 20 millionar menneske, blir fleire millionar kyr slakta!

Alle gler seg til denne festen, då blir alle mette i magen. Alle, uansett om dei er rike eller fattige, får eit godt og stort kjøtmåltid. Er ikkje det ein fin tradisjon?

9% ER HINDUAR

Dei fleste som ikkje er muslimar er hinduar i Bangladesh. Hinduane i Bangladesh feirar ein stor fest som heter Durga Puja. Det er ein festival som varer i seks dagar. Under festivalen går dei i tempelet, familiane et god mat, kjøper nye klede, viss dei har råd til det, og pyntar seg. I tillegg pleier det å vere store arrangement i byane, med flotte statuar og vakker musikk. Alle er velkomne på desse arrangementa, uansett religion.

1% ER KRISTNE

Kristne i Bangladesh er kristne på same måte som kristne er kristne i Noreg. Dei feirar jul på same måte som oss. Familien går i kyrkja, samlar seg, et god mat og gir kvarandre presangar.  

MENDHI PÅ HENDENE

Uansett religion, likar barna og kvinnene å teikne mendhi på hendene sine. Når det er eid, Durja Puja eller jul malar kvinner og barn hendene så det nesten ser ut som smykke. Fint, ikkje sant?

Klassesamtale:

  • Kjenner de nokon, eller er det kanskje nokon i klassen, som har ein annan religion? Korleis feirar de i klassen/dei som de kjenner dei religiøse høgtidene?
  • Både den muslimske høgtiden Eid al-adha og den kristne høgtiden jul markerar hendelsar beskrevet både i bibelen og koranen. Kva for nokre hendelsar er dette og er det nokre ulikskap i måten dei blir beskrevet på? 
  • Alle dei største religionene i Bangladesh beskrives som verdsreligionar. Kva for nokre andre verdsreligionar finnes, og Kva er kjenneteikna på ein verdsreligion?