Quiz om Bangladesh

Konkurrér mot klassekameratene dine og test hvor mye du kan om Bangladesh med en quiz. Dette er en kahoot-quiz så elevene trenger et elektronisk hjelpemiddel i form av nettbrett, smarttelefon eller datamaskin. Quizen finner dere ved å gå inn på: https://play.kahoot.it/#/k/b83569aa-4529-456b-ba9b-9ea4be675edc