• Hjem >
  • Barns rettigheter

Barns rettigheter

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


Barnekonvensjonen

Barnevennlig versjon av barnekonvensjonen


åpne

1.-10. trinn

Alle barn har rett til...

Plakat med undervisningsopplegg. 

åpne

1.-4. trinn

Skole for alle - å leve med en funksjonsnedsettelse

Film med undervisningsopplegg 

åpne

5.-7. trinn

Skole for alle - å leve med en funksjonsnedsettelse

Film med undervisningsopplegg

åpne

8.-10. trinn

Skole for alle - å leve med en funksjonsnedsettelse

Film med undervisningsopplegg

åpne

Fredsprisen til et barn!

En tekst om Malalas sterke historie

åpne

Nobels fredspris og barnekonvensjonen

I 2014 gikk fredsprisen til Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay, for deres kamp mot undertrykkelse av barn, og for alle barns rett til utdannelse. 

åpne

5.-10. trinn

FNs Bærekraftsmål Nr. 4: God Utdanning

Tekst om FNs bærekraftsmål om god utdanning

åpne

5.-10. trinn

Retten til utdanning

Film med undervisningsopplegg

åpne

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


1. - 4. klasse

Skule for alle - å leve med ei funksjonsnedsetjing.

Film med undervisningsopplegg. 

åpne

5. - 7. trinn

Skule for alle - å leve med ei funksjonsnedsetjing.

Film med undervisningsopplegg. 

åpne

8. - 10. trinn.

Skule for alle - å leve med ei funksjonsnedsetjing.

Film med undervisningsopplegg. 

åpne