Nobels Fredspris og barnekonvensjonen

Hvert år deles Alfreds Nobels fredspris ut i Norge. I 2014 gikk fredsprisen til Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay for deres kamp mot undertrykkelse av barn, og for alle barns rett til utdannelse. Kailash og Malala kjemper for barnas rettigheter! Men hva er egentlig Nobels fredspris? Og hva har barnekonvensjonen med fred å gjøre?

Alfred Nobel

Alfred Nobel var en svensk oppfinner. Han oppfant blant annet dynamitt. Oppfinnelsene hans gjorde han veldig rik, og i testamentet hans gav han bort størstedelen av rikdommen til fem ulike prisbelønninger. Prisene er: fysikk, kjemi, medisin, litteratur og fred.

Alle prisene, bortsett fra en, deles ut i Sverige. Prisen som ikke deles ut i Sverige er fredsprisen. Den deles ut i Norge. Det er ingen som vet hvorfor Alfred Nobel bestemte at akkurat Norge skulle dele ut fredsprisen. Fredsprisen har blitt den mest kjente av de fem prisene, så vi kan være veldig stolte av at en så fin pris deles ut i Norge.

Alfred Nobel døde 10. desember 1896, og Nobelprisene har blitt delt ut siden 1901. Nobels fredspris blir delt ut 10.desember hvert år.


Nobels Fredspris

Ifølge Nobels testamente skal fredsprisen, litt forenklet, gå til den som har jobbet hard for samarbeid mellom folk, hindret krig og lagt til rette for fredssamtaler.

Den norske Nobelkomitéen bestemmer hvem som skal få fredsprisen. Hvem som skal være medlemmer i den norske Nobelkomité blir bestemt av Stortinget. Mange berømte og viktige personer har fått fredsprisen. Barack Obama og Nelson Mandela er noen av de kjente personene som har mottatt prisen.

Barns rettigheter blir særlig brutt i fattige land

I Barnekonvensjonen står det at alle barn har rett til å gå på skolen. Videre står det at skolen skal lære barna om respekt for menneskerettigheter og barns rettigheter. De skal lære gode holdninger om fred og om å ha respekt for hverandre.

Mange barn lærer ikke hva som er rett, og opplever i stedet mange vonde ting. Barn som ikke får gått på skolen, ikke får lært om rettighetene sine og som blir utnyttet av voksne, kan vokse opp og tro at vonde ting er rett. I tillegg kan de ta med seg de dårlige opplevelsene videre i livet og lære dette videre til sine barn.

I India bor mange tusen barn på gata. Disse barna får ikke gått på skolen og lært om rettighetene sine, og de blir ofte utnyttet av voksne. I Pakistan blir mange jenter nektet å gå på skolen. Jenteskoler blir brent av terrorister, og mange byer styres av strengt religiøse menn som mener at jenter ikke skal vise seg frem offentlig, men bare holde seg i huset. Disse jentene får ikke lære om rettighetene sine, og ikke bestemme over sine egne liv.

En muslim og en hindu, en voksen og et barn

Da Nobelkomitén fortalte hvorfor Kailash og Malala fikk prisen sa de, litt forenklet,: "fordi deres kamp for barns rettigheter har skapt "brorskap mellom nasjonene". Kailash er hindu fra India. Malala er muslim fra Pakistan. Pakistan og India har vært i krig mot hverandre fire ganger, og er fremdeles ikke helt venner. Selv om lederne i landene er uenige, jobber både indere og pakistanere, både unge og gamle, hinduer og muslimer, for det samme - Barns rettigheter!

Barnekonvensjonen og fred

I verdens fattige land er over halvparten av befolkningen i dag under 25 år. Så for at vi skal få fred i verden, må barn og unges rettigheter respekteres. Barna er de som blir de voksne i fremtiden, derfor må alle barn få mulighet til å ha det bra, få gå på skolen, lære om rettighetene sine og aldri bli utnyttet av voksne.

Barna må lære det som er rett og godt, slik at de kan jobbe for fred og rettferdighet - både nå og når de blir voksne.

Klassesamtale:

  • Husker du noen navn på tidligere fredsprisvinnere? Husker du hvorfor de vant fredsprisen?
  • Hvorfor tror dere Nobels fredspris blir delt ut 10.desember?
  • Hvorfor henger barnekonvensjonen sammen med fred?
  • Hva tror dere menes med "brorskap mellom nasjonene"? På hvilke måte mener Nobelkomitéen at årets fredsprisvinnere har skap brorskap mellom nasjoner?
  • Hvorfor tror du at Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay fikk prisen i 2014?

Kilder: Nobelpeacprice.net, nrk.no/nyheter/fredspris, snl.no/nobelprisen

Bilder: historienet.no, ©AP Photo/Bernat Armangue/NTB scanpix ©Anthony Behar/Sipa USA/NTB scanpix


Kompetansemål

Samfunnsfag:                                                                                                  

  • Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst (10.trinn)