En liten bok om verdens store spørsmål

!!!BESTILL BOKEN NÅ!!!

Hei Verden har laget en filosofibok for barn. Boken er nydelig illustrert, og har som mål å skape en åpen dialog rundt spørsmål om global ulikhet, menneskerettigheter og bærekraft. Den er ment som en guide til en filosofisk samtale i seks ulike universelle temaer. Hvert tema består av flere uthevede hovedspørsmål, som følges opp med mulige svar og forslag til motspørsmål. Boken kan brukes som lesestoff for interesserte unge og voksne, men den store magien oppstår først og fremst i møte med andre i en åpen og fri tankevirksomhet hvor alle kan uttale seg. Vi anbefaler derfor å bruke den som en samtalegenerator i felleskap. En filosofisk samtale kan ta mange veier, derfor er den skisserte samtalestien ment som inspirasjon. Samtalen tar muligens en annen retning enn den skisserte, før den gjerne videre ved å anvende en filosofisk tilnærming, og still undrende motspørsmål. Man trenger heller ikke starte på det første temaet og jobbe seg gjennom boken kronologisk, man kan plukke ut det man måtte ønske. 

Den filosofiske samtalen gir rom for dybdelæring, og med litt trening kan den filosofiske metoden brukes i alle skolens fag. Spørsmålene i boken er i hovedsak utviklet for mellomtrinnet, men læreren kan selv justere språket i spørsmålene for å tilpasse det til småtrinnet eller ungdomstrinnet. For småtrinnet kan man i større grad vektlegge illustrasjonene og bruke dem som inspirasjon til samtalen. Tidsbruken vil variere, men 30-45 minutter er et godt estimert utgangspunkt. Boken er tilpasset de nye læreplanene og spesielt relevant for tverrfaglig temaene "demokrati og medborgerskap" og "bærekraftig utvikling". Vi har den både på nynorsk og bokmål. I introduksjonen av boken får læreren tips til praktisk gjennomføring. Boken passer også fint å bruke i forbindelse med en solidaritetsaksjon for Hei Verden. Du kan bestille maks 3 bøker per klasse. 

!!!BESTILL BOKEN HER!!!

Velkommen til en magisk verden full av undring 

Svar dei døyr
svar veks frem
Men spørsmåla
dei brenn
i alle dagar

- Arne Garborg