• Hjem >
  • Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


5.-7.trinn

Klimaendringer i Bangladesh

Vi blir kjent med 7 år gamle Moon som bor i en landsby som oversvømmes seks måneder av gangen, hvert år!

åpne

5.-7.trinn

Jordbruk og klima i Peru

Kaffebonden Moises lever i fjellene i Peru og rammes hardt av klimaendringer. Han forteller hvordan klima innvirker på livet hans.

åpne

5.-10.trinn

KlimaUrettferdighet

Film med undervisningsopplegg

åpne

5.-10.trinn

Å være bonde i Zambia

Filmsnutt med undervisningsopplegg om hvordan det er å være bonde i Zambia. Tema: klima og fattigdom.

åpne

8.-10.trinn

Klimaendringer i Bangladesh

Vi blir kjent med 7 år gamle Moon som bor i en landsby som oversvømmes seks måneder av gangen, hvert år!

åpne

8.-10.trinn

Jordbruk og klima i Peru

Kaffebonden Moises lever i fjellene i Peru og rammes hardt av klimaendringer. Han forteller hvordan klima innvirker på livet hans.

åpne

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


5.-7.trinn

Jordbruk og klima i Peru

Kaffibonden Moises lever i fjella i Peru. Han blir råka hardt av klimaendringar og fortel korleis det påverkar livet hans.

åpne

5. -10. klasse

Klima(u)rettferd

Film med undervisningsopplegg


8.-10.trinn

Jordbruk og klima i Peru

Kaffibonden Moises lever i fjella i Peru. Han blir råka hardt av klimaendringar og fortel korleis det påverkar livet hans.

Samfunnsfag
Utforskeren:
- Skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og handlinger. 

Geografi:
- Undersøke og diskutere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt. Kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verden, forklare de store skillene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jevnere fordeling.

åpne