Klima

Klimaendringene er urettferdige – derav filmens navn klimaurettferdighet. Det er et paradoks, at selv om det er de rike landene som forurenser mest er det mennesker, og spesielt barn, som lever i fattigdom klimaendringene ødelegger mest for.

Barns rettigheter blir brutt på grunn av klimaendringene. Å stoppe klimaendringene er altså ikke bare et spørsmål om å redde klimaet, men også for å sørge for at alle barn får oppfylt rettighetene sine.

Mål med filmen og opplegget

 • Elevene skal forstå hva som menes med klimarettferdighet, og hva som gjør at klimaendringene er spesielt urettferdige for barn som lever i fattige land.
 • Elevene skal lære å se sammenhengen mellom brudd på barns rettigheter og klimaendringer.

  Filmen, teksten og refleksjonsspørsmålene er tenkt til 5. – 10. trinn. Oppgavene er derimot er delt opp og markert med alderstrinn da noen er lagd for mellomtrinnet og noen for ungdomstrinnet. De relevante kompetansemålene for alle trinn finner dere i lærerveiledningen som kan lastes ned helt nederst på siden.


Hva er klimaendringer?

Dette har sannsynligvis elevene vært gjennom ved ulike anledninger, men det kan være greit å ta en liten gjennomgang før filmen. Her følger en kort tekst som kan leses for elevene, dersom det skulle være behov for en oppfriskning.

Klimaendringer - kort fortalt;

Drivhuseffekten er naturlig – atmosfæren holder et beskyttende lag rundt jorda, slik at solstrålene slippes inn, men slipper samtidig ikke ut alle strålene som reflekteres tilbake. Dette gjør at jorda holder på varmen. Dette kalles drivhuseffekten fordi det kan sammenlignes med hva som skjer i et drivhus. Atmosfæren har samme rolle som taket og veggene i et drivhus – varmestrålene fra sola slippes inn og holdes inne i huset, slik at plantene får et trygt og varmt klima å vokse i. Uten drivhuseffekten hadde jorda være iskald, og det hadde vært umulig for mennesker å leve her.

Når menneskene forurenser, stiger gassene opp i atmosfæren og gjør det gasslaget som beskytter jorda, ”taket og veggene i ”drivhuset”, enda tykkere. Dette gjør at flere solstråler holdes tilbake av atmosfæren og slippes ikke ut tilbake i verdensrommet. Dette gjør at jorda blir varmere.

Det høres kanskje deilig ut med et litt varmere klima? Problemet er at det er ikke nødvendigvis sånn at det blir lengre og finere somrer selv om klimaet blir varmere – klimaforskerne sier at det heller kommer til å bli klimaendringer og ekstremvær slik som heftige stormer og flom. Man kan sammenligne at jorda blir varmere med å ha feber – da skjelver- , svetter- og fryser man, også føler man seg uvel og har ikke helt kontroll på kroppen. Det samme ser ut til å skje med jorda.

Klima(u)rettferdighet!

Klimaforskere sier at alle land i verden kommer til å bli påvirket av klimaendringene, men det er noen land klimaendringene og ekstremvær kommer til å ødelegge mer for enn andre. Av disse landene er Bangladesh ett av topp tre på listen.

I Bangladesh lever store deler av befolkningen i fattigdom. Dette er ekstremt urettferdig, for det er ikke mennesker som lever i fattigdom som har ansvaret for forurensingen som fører til klimaendringer og ekstremvær.

Klimaendringene er "dobbelt urettferdig" for barn som lever i fattigdom. Klimaendringer er urettferdige for barn – de kommer til å leve med klimaendringene i fremtiden, og har ikke skylda for forurensingen.

Refleksjonsspørsmål til filmen

 • Hvorfor er klimaendringene urettferdige?
 • Hva tror du menes med at klimaendringene er "dobbelt urettferdig" for barn som lever i fattigdom?
  (Klimaendringer er urettferdige for barn – de kommer til å leve med klimaendringene i fremtiden, og har ikke skylda for forurensingen. Klimaendringer er urettferdige for dem som lever i fattigdom – de er ofte dem som blir mest berørt av klimaendringene, men de har ikke skylda for forurensingen.)
 • Mange miljøorganisasjoner snakker om "klimarettferdighet". Hva tror du det betyr?
 • Ødelegger klimaendringer for oss i Norge også?
 • Hva tror du er grunnen til at menneskene ikke gjør mer for å redde klimaet?
  (for mer informasjon se NRK-link under ”kilder”)
 • Hvordan tror du det er å leve i et land som er hardt rammet av klimaendringene?
 • Hvordan tror du fremtiden din hadde sett ut dersom du ikke fikk gått på skole på grunn av flom, stormer og andre typer ekstremvær?

Oppgaver til filmen

1) Barns rettigheter og klima - Mellomtrinnet og ungdomstrinnet
Gå gjennom rettigheter i barnekonvensjonen. Hvilke rettigheter blir truet av klimaendringene? Forklar hvorfor og hvordan!


2) Hva kan du gjøre? - Mellomtrinnet og ungdomstrinnet
Skriv en liste på hva dere kan gjøre for å hindre klimaendringer. Skriv et brev til Klima og miljøministeren i Norge og fortell om hvor urettferdig dere syntes klimaendringene er: Kongens gate 20, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo. (Hva tror dere svaret blir?)


3) Finn ut! - Mellomtrinnet og ungdomstrinnet
Del elevene inn i grupper på to – og tre der de bruker internett og finne ut ;

Hva betyr klimatilpasning og hvorfor er klimaendringene urettferdige?

Når elevene har funnet svar på spørsmålene, kan de finne fem måter vi kan tilpasse oss klimaet i Norge og selv definere hva de synes er klimarettferdighet.


4 ) Klimatilpasning - Ungdomstrinnet
Når elevene har funnet svar på spørsmålene, kan de finne fem måter vi kan tilpasse oss klimaet i Norge og selv definere hva de synes er klimarettferdighet. Start gjerne denne bolken med å spørre elevene hva de tror menes med klimatilpasning.

TIPS TIL LÆREREN:

Klimatilpasning betyr å tilpasse seg det nye klimaet. Det kan for eksempel være å bygge huset på en fjelltopp eller åskam, slik at huset ikke kan bli skylt på elva hvis elva flommer over. Det kan også være å bygge demninger, som gjør at vannet stopper opp og ledes en annen vei.

Klimarettferdighet er et definisjonsspørsmål. Her vil elevene trolig finne litt forskjellige forklaringer. Hovedbudskapet er at det er urettferdig at det er de rike landene som har ansvaret for forurensing når det er de fattige landene det går hardest utover. For at vi skal få rettferdighet må de rike landene slutte å forurense og hjelpe de fattige landene med å tilpasse seg og beskytte seg mot klimaendringer og ekstremvær.


5) Hvorfor gjør vi så lite? - Ungdomstrinnet
Skriv en tekst hvor du prøver å svare på ”Hvorfor gjør vi ikke mer for å redde klima?”

Se denne mini-serien på nrk.no før du begynner å skrive. I serien vil en klimapsykolog forklare noe av problematikken i spørsmålet over. http://www.nrk.no/klima/xl/derfor-vil-vi-ikke-hore...

Kompetansemål

Naturfag :                                                                                                                                      

 • Gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap (7.trinn)                               
 • Beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer (10.trinn)                                                                                                             

Samfunnsfag :    

 • Beskrive geografiske hovudtrekk i ulike deler av verda og reflektere over korleis desse hovudtrekka påvrkar menneska som bur der (7.trinn)                                                    
 • Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag (10.trinn)                         

KRLE:       

 • Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Last ned

Lærerveiledning

Her kan du laste ned lærerveiledningen

Last ned