Laos

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


1.-3.trinn

Mano har griseflaks (bilde- presentasjon)

Lydlagt bildeserie som gir et bilde fra hverdagslivet til en liten gutt i en akha-landsby nord i Laos. Lærerveiledning med oppgaver.

åpne

1.-4. trinn

En gang skal det bli min tur

Bildeserie som viser hva Hei Verdens skoleprosjekt i Laos er


1.-5.trinn

Mano har griseflaks (tekst)

Fortelling om Mano og den syke grisen til familien. Egner seg til høytlesning.

åpne

1.-7.trinn

Plakat Laos

Plakat med bilder som gir innsikt i forskjeller i levekår. Lærerveiledning med oppgaver legger opp til økt forståelse for betydningen av likeverd og rettigheter.

 • Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett (KRLE 1. - 4. trinn)
 • Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 1. - 4. trinn)
 • Drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd (Samfunnsfag 1. - 4. trinn)
åpne

1.-7.trinn

Dyr i Laos

Tekst om ulike dyr som finnes i Laos. Oppgaver.

åpne

1.-7.trinn

Pynt klasserommet som i Laos

Oppskrift på pynt av papir som de bruker i klasserommene i Laos.

åpne

1.-7.trinn

Hva heter de i Laos?

Kort tekst om typiske navn i Laos.

åpne

1.-10. trinn

Kart Asia med flagg

Kart med flagg og navn på land og hovedsteder i Asia. Kartet kan også bestilles og henges opp i klasserommet.

åpne

1.-10.trinn

Kart Laos med illustrasjoner

Kart over Laos med illustrasjoner og fakta.

- Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 1.- 4. trinn)

- Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til teamene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (KRLE 5. - 7. trinn)

åpne

3.-7.trinn

På skolen med Mano

Tekst om skolehverdagen i Laos. Med faktabokser og oppgaver.

åpne

3.-7.trinn

Flagget i Laos

Fakta om flagget til Laos. Last ned og fargelegg.

åpne

3.-7.trinn

Typisk akha

Tekst om akhaenes tro og tradisjoner. Med oppgaver.

åpne

3.-7.trinn

Sabaidee! Sånn er du høflig i Laos.

Tekst om god folkeskikk i Laos. Filmsnutt: Lær å si «hei» på Lao og akha.

åpne

3.-7.trinn

Dagbøker fra Laos

Dagbøker fra Laos.

 • samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 4. trinn)
 • gje døme på rettar barn har, på ulike forventningar jenter og gutar møter i kvardagen, og samtale om korleis forventningane kan opplevast (Samfunnsfag 4. trinn)
 • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Samfunnsfag 7. trinn)
 • åpne

  4.-7.trinn

  Manos landsby

  Tekst om hvordan landsbyen til Mano er bygget og hvilke skikker som finnes bl.a. til spising. Med oppgaver.

  • samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 4. trinn)
  • gje døme på rettar barn har, på ulike forventningar jenter og gutar møter i kvardagen, og samtale om korleis forventningane kan opplevast (Samfunnsfag 4. trinn)
  • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Samfunnsfag 7. trinn)

  åpne

  4.-7.trinn

  Pappa brenner skogen

  Tekst om skolehverdagen i Laos. Med faktabokser og oppgaver.

  • samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 4. trinn)
  • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Samfunnsfag 7. trinn)"

  åpne

  4.-7.trinn

  Kart over Laos

  Kort tekst om Laos geografi. Skriv ut kart av Laos og Sørøst-Asia og tegn inn byer, elver, fjell, naboland, ol .

  åpne

  4. - 7.trinn

  Finn forskjeller

  Oppgaver om likt og ulikt i Norge og Laos. 

  åpne

  5.-7.trinn

  Landkryssord

  Oppgaver - finn Laos og naboland i et virrvarr av bokstaver.

  åpne

  5.-10.trinn

  Hvorfor er det fattigdom i Laos

  1 av 3 innbyggere i Laos lever i ekstrem fattigdom. Hvorfor er det slik? 

  åpne

  5.-10.trinn

  Faktaark om Laos

  Fakta om Laos. Sammenlign med Norge, Bangladesh, Zambia og Peru.

  - Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

  - Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

  - Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre (Samfunnsfag 8. - 10. trinn)

  åpne

  5. - 10. trinn

  Quiz om Laos (Kahoot)

  Vi har brukt det populære quiz-programmet Kahoot og laget quiz om Laos.

  åpne

  6.-10. trinn

  Culture in change.

  Film om utfordringene mellom det tradisjonelle og moderne Laos. (Engelsk, 36 minutter)

  åpne

  7.-10.trinn

  Bli kjent med Laos

  Tekst som gir innføring i geografi, natur og klima, historie, politisk system, religion, og folk og kultur.

 • lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar (Samfunnsfag 10. trinn)
 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda, og drøfte premissar for berekraftig utvikling (Samfunnsfag 10. trinn)
 • gjøre rede for nye religiøse bevegelser og samtale om ulike former for nyreligiøs og naturreligiøs praksis, herunder urfolks naturreligion (RLE 10. trinn)
 • åpne

  7.-10.trinn

  Skolen i Laos

  Tekst om skolesystemet i Laos.

  - lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar (Samfunnsfag 10. trinn)

  - lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Samfunnsfag 7. trinn)

  åpne

  8.-10.trinn

  Tøft å være lærer

  Tekst om elever og læreres utfordringer på skolen i en liten akha-landsby i Laos

  • kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling (Samfunnsfag 10. trinn)

  åpne

  Salaka - sang fra Laos

  Bomullssang fra Laos med en tradisjonell laotisk melodi.

  åpne

  Fargelegg!

  Fargelegg typiske bilder fra Laos.

  åpne

  Lek i Laos

  Leker fra Laos med spillforklaring.

  åpne

  Eventyr og myter fra Laos

  åpne

  Mat fra Laos

  åpne

  Klassetrinn

  Tittel

  Type

  Beskrivelse

  Kompetanse
  mål


  1.-3.trinn

  Mano har griseflaks (film)

  Lydlagt bildeserie som gir eit bilde frå kvardagslivet til ein liten gut i ein akhalandsby nord i Laos. Lærerveiledning med oppgåver.

  åpne

  1. - 4. trinn

  Bildeserie: "En gang skal det bli min tur"

  Bildeserie som forklarer Hei Verdens prosjekt i Laos. NB! Oppgaver på bokmål. 


  1.-5.trinn

  Mano har griseflaks (tekst)

  Fortelling om Mano og grisen til familien som er sjuk. Egnar seg til høgtlesing.

  åpne

  1.-7.trinn

  Plakat Laos (bokmål)

  Plakat med bilde frå kvardagslivet til born i Peru. Lærerrettleiing med oppgåver om skilnader i levekår, likeverd og menneskerettar. NB! BOKMÅL

  • Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett (RLE 4. trinn)
  • Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 4. trinn)
  • Drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd (Samfunnsfag 4. trinn)
  åpne

  1.-7.trinn

  Dyr i Laos

  Tekst om ulike dyr som finst i Laos. Oppgåver.

  åpne

  1.-7.trinn

  Pynt klasserommet som i Laos

  Oppskrift på pynt av papir som dei brukar i klasseromma i Laos.

  åpne

  1.-7.trinn

  Kva heiter dei i Laos?

  Kort tekst om typiske namn i Laos.

  åpne

  1.-10.trinn

  Kart Asia

  Kart med flagg og namn på land og hovudstadar i Asia. NB! BOKMÅL

  åpne

  1.-10.trinn

  Kart Laos med illustrasjoner

  Kart over Bangladesh med illustrasjonar og fakta. NB! BOKMÅL. 

  - Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 1.- 4. trinn)

  - Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

  - Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

  - Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til teamene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (KRLE 5. - 7. trinn)

  åpne

  3.-7. trinn

  På skulen med Mano

  Tekst om skulekvardagen i Laos. Med faktaboksar og oppgåver.

  • Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 4. trinn)

  • Lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Samfunnsfag 7. trinn)

  åpne

  3.-7.trinn

  Laos sitt flagg

  Fakta om flagget til Laos. Last ned og fargelegg.

  åpne

  3.-7.trinn

  Typisk akha

  Tekst om tru og tradisjonar blant akhafolket. Med oppgåver.

  åpne

  3.-7.trinn

  Sabaidee! Sånn er du høfleg i Laos.

  Tekst om god folkeskikk i Laos.

  åpne

  3.-7.trinn

  Dagbok frå Laos

  Dagbøker skrive av born i Laos.

  • Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 4. trinn)

  • Gje døme på rettar barn har, på ulike forventningar jenter og gutar møter i kvardagen, og samtale om korleis forventningane kan opplevast (Samfunnsfag 4. trinn)

  • Lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Samfunnsfag 7. trinn)

  åpne

  3.-7.trinn

  Mano sin landsby

  Tekst om Mano sin landsby og kva skikkar dei dei har der, t.d. bordskikkar. Med oppgåver.

  • Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 4. trinn)

  • Gje døme på rettar barn har, på ulike forventningar jenter og gutar møter i kvardagen, og samtale om korleis forventningane kan opplevast (Samfunnsfag 4. trinn)

  • Lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Samfunnsfag 7. trinn)

  åpne

  4.-7.trinn

  Pappa brenner skogen

  Tekst om jordbruk i Laos. Med faktabokser og oppgåver

 • undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter (Naturfag 7. trinn)
 • fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig (Naturfag 7. trinn)
 • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Samfunnsfag 7. trinn)
 • åpne

  4.-7.trinn

  Finn skilnader

  Oppgåver om likt og ulikt i Noreg og Laos.

  åpne

  4.-7.trinn

  Kart over Laos

  Kort tekst om geografien i Laos. Skriv ut kart over Laos og Søraust-Asia og tegn inn byar, elvar, fjell, naboland m.m.

  åpne

  5.-7.trinn

  Landkryssord

  Oppgåver - finn Laos og naboland i et virrvarr av bokstavar.

  åpne

  5.-10.trinn

  Kvifor er det fattigdom i Laos?

  Tekst der bistandsarbeidere svarer på spørsmål “Kvifor er det fattigdom i Laos”

  • Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling (Samfunnsfag 10. trinn)

  • Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder (RLE 10. trinn)

  åpne

  5.-10.trinn

  Faktaark om Laos

  Fakta om Laos. Sammenlign med Norge, Bangladesh, Zambia og Peru.

  - Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

  - Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

  - Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre (Samfunnsfag 8. - 10. trinn)

  åpne

  5. - 10. trinn

  Quiz om Laos (Kahoot)

  Vi har brukt det populære quiz-programmet Kahoot og laget Quiz om Zambia (bokmål).

  åpne

  6.-10.trinn

  Culture in change. Filmtips!

  Film om utfordringane mellom det tradisjonelle og moderne Laos (engelsk, 36min). NB! BOKMÅL

  åpne

  7.-10.trinn

  Bli kjend med Laos

  Tekst som gir innføring i geografi, natur og klima, historie, politisk system, religion, folk og kultur.

  • Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar (Samfunnsfag 10. trinn)

  • Undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda, og drøfte premissar for berekraftig utvikling (Samfunnsfag 10. trinn)

  • Gjere greie for nye religiøse bevegelser og samtale om ulike former for nyreligiøs og naturreligiøs praksis, herunder urfolks naturreligion (RLE 10. trinn)

  åpne

  7.-10.trinn

  Skulen i Laos

  Tekst om skulesystemet i Laos

  • Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar (Samfunnsfag 10. trinn)
  • Lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Samfunnsfag 7. trinn)
  åpne

  8.-10.trinn

  Tøft å være lærar

  Tekst om utfordringane til lærarar og elevar på skulen i ein liten akhalandsby i Laos

  • Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling (Samfunnsfag 10. trinn)

  åpne

  Fargelegg

  Fargeleggingsoppgåver med ulike motiv frå Laos.

  åpne

  Leik i Laos

  Leiker fra Laos med spillforklaring og filmsnuttar.

  åpne