Laos

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


1. - 3. trinn

Fargelegg motiv fra Laos

Fargeleggingsoppgaver med ulike motiv fra Laos
åpne

1. - 4. trinn

Laos - et spennende land!

Film med tilhørende undervisningsopplegg. 

åpne

1. - 4. trinn

Bli med til en Akha-landsby.

Film med tilhørende undervisningsopplegg. 

åpne

1. - 4. trinn

Skole i Laos

Film med tilhørende undervisningsopplegg. 

åpne

1. -4. trinn

Livet på internatskole

Film med tilhørende undervisningsopplegg. 

åpne

1. - 4. trinn

Religion i Laos

Film med tilhørende undervisningsopplegg. 

åpne

1.-4.trinn

Fargelegg dyrene i Laos

Flotte tegninger av dyr i Laos. Fyll dem med egne farger. 

åpne

1.-4. trinn

Å være barn i Laos

Bildepresentasjon om å være barn i Laos. Med manus. Tema: Barns levekår. 
åpne

1.- 4. Trinn

LANGFILM LAOS

Film med undervisningsopplegg

åpne

1.-5. trinn

Mano har griseflaks

Fortelling om Mano og den syke grisen til familien. Egner seg til høytlesning.
åpne

1.-5. trinn

Mano har griseflaks (film)

Fortelling om Mano og den syke grisen til familien. Med lyd og bilder.
åpne

1. - 7. trinn

NY: En natur full av sjel og ånder

Les teksten om akhafolkets tro på ånder, og la dere inspirere til å lage en kunstutstilling. 

åpne

1. - 7. trinn

Dyr i Laos

Tekst om ulike dyr som finnes i Laos. Med oppgaver. 
åpne

1.-7. trinn

Kart over Laos

Kart og tekst om Laos geografi. Skriv ut kart av Laos og Sørøst-Asia og tegn inn byer, elver, fjell, naboland, ol. 
åpne

1.-7. trinn

Plakat Laos

Plakat med bilder fra barns hverdagsliv. Lærerveiledning viser hvordan en gjennom samtaler i klassen og oppfølgingsoppgaver kan bruke plakaten til å gi elevene større innsikt i forskjeller i levekår og økt forståelse for betydningen av likeverd og rettigheter. 
åpne

1.-10. trinn

Kart over Laos med illustrasjoner

Kart over Laos med illustrasjoner og fakta. Kartet kan bestilles og henges opp i klasserommet. 
åpne

3. - 7. trinn

Dagbok fra Laos

Dagbøker skrevet av barn i Laos
åpne

3.-7. trinn

Flagget i Laos

Fakta om flagget til Laos. Last ned og fargelegg!
åpne

3.-7. trinn

Manos landsby

Presentasjon om hvordan landsbyen til Mano er bygget og ulike skikker i Laos. Med oppgaver.
åpne

3.-7. trinn

Typisk Akha

Tekst om akhaenes tro og tradisjoner. Med oppgaver
åpne

3.-7. trinn

Snakk med Mano

Ordlister med enkle ord på akha og lao
åpne

3.-7. trinn

På skolen med Mano

Tekst om skolehverdagen i Laos. Med faktabokser og oppgaver
åpne

4.-7. trinn

Finn likheter og forskjeller

Oppgaver om likheter og forskjeller i Norge og Laos. Hvem klarer å finne mest likheter?
åpne

4.-7. trinn

Pappa brenner skogen

Tekst om jordbruk i Laos. Med faktabokser og oppgaver
åpne

4.-7. trinn

Quiz

Quiz om Laos
åpne

5. - 7. trinn

Laos - et spennende land!

Film med tilhørende undervisningsopplegg. 

åpne

5. - 7. trinn

Religion i Laos

Film med tilhørende undervisningsopplegg. 

åpne

5. - 7. trinn

Bli med til en Akha-landsby.

Film med tilhørende undervisningsopplegg. 

åpne

5. - 7- trinn

Skole i Laos

Film med tilhørende undervisningsopplegg. 

åpne

5. - 7. trinn

Livet på internatskole.

Film med tilhørende undervisningsopplegg. 

åpne

5.-7. trinn

Landkryssord

Oppgaver - finn Laos og naboland i et virrvarr av bokstaver
åpne

5.- 7. Trinn

LANGFILM LAOS

Film med undervisningsopplegg

åpne

5.-10. trinn

Faktaark om Laos

Bakgrunnsinfo om Laos.
åpne

7.-10. trinn

Bli kjent med Laos

Tekst som gir innføring i geografi, natur og klima, historie, politisk system, religion og folk og kultur
åpne

8. - 10. trinn

Laos - et spennende land!

Film med tilhørende undervisningsopplegg. 

åpne

8. - 10. trinn

Skole i Laos.

Film med tilhørende undervisningsopplegg. 

åpne

8. - 10. trinn

Livet på internatskole

Film med tilhørende undervisningsopplegg. 

åpne

8. -10. trinn

Religion i Laos

Film med tilhørende undervisningsopplegg. 

åpne

8. - 10. trinn

Bli med til en Akha-landsby.

Film med tilhørende undervisningsopplegg. 

åpne

8. - 10. trinn

Filmtips: Culture in change

Film om utfordringene mellom det tradisjonelle og moderne Laos. (Engelsk, 36 minutter)
åpne

8.-10. trinn

Skolesystemet i Laos

Tekst om skolesystemet i Laos
åpne

8.-10. trinn

Tøft å være lærer

Tekst om elever og læreres utfordringer på skolen i en liten akha landsby i Laos
åpne

8.-10. trinn

Hvorfor er det fattigdom i Laos?

Hvorfor er det fattigdom i Laos? Vi har stilt spørsmålet til ulike mennesker i Laos og Norge – her er svarene deres.

åpne

8.- 10. Trinn

LANGFILM LAOS

Film med undervisningsopplegg

åpne

Eventyr og myter

Eventyr, legender og akhamyter fra Laos
åpne

Hva heter de i Laos?

Kort tekst om typiske navn i Laos

åpne

Lek i Laos

Leker fra Laos med spillforklaringer.
åpne

Mat fra Laos

Matoppskrifter fra Laos og litt om laotisk mat
åpne

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


1.-3. trinn

Fargelegg

Fargeleggingsoppgåver med ulike motiv fra Laos
åpne

1. - 4. trinn

Laos - eit spanande land!

Film med undervisningsopplegg. 

åpne

1. -4. trinn

Bli med til ein Akha-landsby.

Film med undervisningsopplegg. 

åpne

1. - 4. trinn

Skule i Laos

Film med undervisningsopplegg. 

åpne

1. - 4. trinn

Livet på internatskule

Film med undervisningsopplegg. 

åpne

1. -4. trinn

Religion i Laos

Film med undervisningsopplegg. 

åpne

1.-4.trinn

Fargelegg dyrene i Laos

Fargelegg dyra i Laos.

åpne

1. - 4. trinn

Å være barn i Laos

Bildepresentasjon om å være barn i Laos. Med manus (på bokmål). Tema: Barns levekår. 
åpne

1. - 4. trinn

LANGFILM LAOS

Film med undervisningsopplegg

åpne

1.-5. trinn

Mano har griseflaks

Forteljing om Mano og den syke grisen til familien. Egna til høytlesning.
åpne

1.-7. trinn

Plakat Laos

Plakat med bilder fra barns hverdagsliv. Lærerveiledning viser hvordan en gjennom samtaler i klassen og oppfølgingsoppgaver kan bruke plakaten til å gi elevene større innsikt i forskjeller i levekår og økt forståelse for betydningen av likeverd og rettigheter. NB: BOKMÅL
åpne

1. - 7. trinn

NY: En natur full av sjel og ånder

Les teksten om akhafolkets tro på ånder, og la dere inspirere til å lage en kunstutstilling. (NB! Teksten er på bokmål)

åpne

1.-7. trinn

Dyr i Laos

Tekst om ulike dyr som finnes i Laos. Med oppgåver. 
åpne

3.-7. trinn

Dagbok frå Laos

Dagbøker skrive av barn i Laos
åpne

3.-7. trinn

Laos sitt flagg

Fakta om flagget til Laos. Last ned og fargelegg.
åpne

3.-7. trinn

Mano sin landsby

Tekst om landsbyen til Mano og skikkar i Laos. Med oppgåver.
åpne

3.-7. trinn

Typisk akha

Tekst om akhaenes tru og tradisjonar. Med oppgåver
åpne

3.-7. trinn

På skulen med Mano

Tekst om skulehverdagen i Laos. Med faktabokser og oppgaver
åpne

3. - 7. trinn

Snakk med Mano!

Ordlister med enkle ord på akha og lao

åpne

4. - 7. trinn

Likskapar og forskjellar

Finn fellestrekk og skilnader mellom Noreg og Laos! Kven klarar å finne flest fellestrekk?

åpne

4.-7. trinn

Pappa brenner skogen

Tekst om jordbruk i Laos. Med faktabokser og oppgåver
åpne

4.-7. trinn

Quiz om Laos

Quiz NB: BOKMÅL

åpne

4.-7. trinn

Kart over Laos

Kart og tekst om Laos sin geografi. Skriv ut kart av Laos og Sørøst-Asia og teikn inn byar, elver og fjell.
åpne

5. - 7. trinn

LANGFILM LAOS

Film med undervisningsopplegg

åpne

5. - 7- trinn

Laos - eit spanande land!

Film med undervisningsopplegg. 

åpne

5. -7. trinn

Bli med til ein Akha-landsby

Film med undervisningsopplegg. 

åpne

5. -7. trinn.

Skule i Laos

Film med undervisningsopplegg. 

åpne

5. - 7. trinn

Livet på internatskule

Film med undervisningsopplegg. 

åpne

5. - 7. trinn

Religion i Laos

Film med undervisningsopplegg. 

åpne

5.-7. trinn

Landkryssord

Oppgåver - finn Laos og naboland i et virrvarr av bokstaver
åpne

6.-10. trinn

Filmtips: Culture in change

Film om utfordringene mellom det tradisjonelle og moderne Laos. (Engelsk, 36 minutter)
åpne

7.-10- trinn

Bli kjend med Laos

Tekst som gir innføring i geografi, natur og klima, historie, politisk system, religion og folk og  kultur
åpne

7.-10. trinn

Skulen i Laos

Tekst om skulesystemet i Laos
åpne

8.-10. trinn

LANGFILM LAOS

Film med undervisningsopplegg

åpne

8. - 10. trinn.

Laos - eit spanande land!

Film med undervisningsmateriell. 

åpne

8. - 10. trinn

Bli med til ein Akha-landsby

Film med undervisningsopplegg. 

åpne

8. - 10. trinn

Skule i Laos

Film med undervisningsopplegg. 

åpne

8. -10. trinn

Livet på internatskule

Film med undervisningsopplegg. 

åpne

8. -10. trinn

Religion i Laos

Film med undervisningsopplegg. 

åpne

8.-10. trinn

Tøft å være lærar

Tekst om elever og læreres utfordringer på skulen i en liten akha landsby i Laos

åpne

8.-10. trinn

Kvifor er det fattigdom i Laos?

Kvifor er det fattigdom i Laos? Vi har stilt spørsmålet til ulike menneske i Laos og Noreg – her er svara deira!

åpne

Kva heiter dei i Laos?

Kort tekst om typiske navn i Laos
åpne

Leik i Laos

Leiker frå Laos med spillforklaringer.
åpne