Filmtips: Culture in change

Det er over 100 minoritetsgrupper i Laos, akhaene er en av disse. De lever i spennet mellom tradisjon og det moderne Laos. Mange flytter for å søke et bedre liv i mer sentrale strøk. Tomme spøkelseslandsbyer står igjen. Men er det mulig å beholde sin akhaidentitet blandt laotene?

Mange som flytter slutter å gå med akhaklær, feire de spesielle akhafestene og gjennomføre de religøse ritualene. I filmen "Culture in change" får du se mange av forandringene som skjer.

Filmen Culture in Change - Akha People of Northern Laos finner du på Youtube.

Varighet ca 36 minutter. Engelsk.