Kva heiter dei i Laos

Gull og lotus! Det er det vakraste laotane kan kalle barna sine!

Fornamn

Dei fleste fornamna har to stavingar, der kvar staving har ei tyding. Førestavinga er den viktigaste og dannar grunnlaget for dei mest populære namna. For gutar er den mest populære førestavinga Kham (tyder gull). Populære gutenamn er: Khampet, Khamsing, Khamla og Khamsao. For jenter er den mest populære førestavinga Boa (tyder lotus). Populære jentenamn er: Boasi, Boasing og Boatong.

Etternamn

I Laos er det vanleg at barna får etternamnet til faren. Det er også ganske vanleg at kona tek etternamnet til mannen, men no er det fleire og fleire som beheld sitt eige etternamn.

Barn frå minoritetsgrupper har to namn!

Om lag halvparten av folkesetnaden i Laos tilhøyrer ulike etniske minoritetar. Desse minoritetane har sine eigne språk og sine eigne namnetradisjonar, som ikkje treng vere lik namnetradisjonen til laotane.

Sjølv om dei har namn på sitt eige språk, er det vanleg at barna får eit laonavn når dei kjem i 3. eller 4. klasse. Det laotiske namnet er det namnet dei brukar på skulen. Elevane kan sjølv velje kva laotisk namn dei vil ha, og vel då oftast dei mest populære namna.