Plakat Laos

* Ny lærerveiledning m/oppdaterte kompetansemål kommer. 

Laos-plakat med bilder av barns hverdagsliv. Lærerveiledningen viser hvordan læreren gjennom samtale og oppgaver kan bruke plakaten til å gi elevene større innsikt i forskjeller i levekår. Samtidig som at elevene får økt forståelse for betydningen av likeverd og rettigheter.

Plakaten kan også bestilles av Hei Verden slik at den kan henges opp i klasserommet.


Kompetansemål

 KRLE (4. trinn):                                                                                                                                                  

  • Beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn.                                                                                           
  • Samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen                 

Samfunnsfag (7. trinn):                                                                                                  

  • Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land 

Last ned