Leker

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


Laos: Krysse Mekongelven

Laglek – en stafett med stoler

åpne

Laos: Vannstafett

Laotisk utelek

åpne

Laos: Losene

En variant av blindebukk som krever samarbeid.

åpne

Lek i Laos

åpne

Zambia: Fyll flasken!

Lek med hurtighet og treffsikkerhet for 3 - 8 personer.

åpne

Zambia: Muren og haren

Gruppelek-variant av "Stein, saks, papir"

åpne

Zambia: Chiyatho

Lek med steiner der det er om å gjøre å være kjapp!

åpne

Zambia: Lek med Chintu

åpne

Peru: Yajes

Lek med steiner der en skal være kjapp og smidig

åpne

Bangladesh og India: Kabbadi

En lek fra India og Bangladesh

åpne

Leker fra Bangladesh

åpne

Brasil: Taco

Brasiliansk ballek

åpne

Brasil: Boca do Forno

Basiliansk lek

åpne

Colombia: Sauene til slakter`n

Kolombiansk lek

åpne

Colombia: Al pin, al pon

Kolombiansk gruppelek

åpne

Thailand: Ekafukkhai eller Kråka ruger egg

En slags blindebukk

åpne

Thailand: Diii-leken

Lagspill der en skal unngå å bli stukket

åpne

Sør-Afrika: 24 Back

En form for stikkball

åpne

Storbritannia: Fruktsalat

Bevegelseslek

åpne

Norge: Syver`n

Ballek mot vegg

åpne

Norge: Svensken

Ballek

åpne

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


Leiker frå Bangladesh

åpne

Leik i Laos

åpne