Norge

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


5.-10. trinn

Faktaark Norge

Fakta om Norge. Sammenlign med Bangladesh, Zambia, Laos og Peru.

- Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre (Samfunnsfag 8. - 10. trinn)

åpne

Til læreren

åpne