Peru

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


1. - 4.trinn

Film om Peru

En introduksjon til Peru. Tema er blant annet urfolk, skolegang, familieliv, utdanning og Peru sin historie.

åpne

1. - 4.trinn

Hva heter de i Peru?

Kort tekst om typiske navn i Peru.

åpne

1. - 4. trinn

Fargeleggings- oppgaver

Fargeleggingsoppgaver med typiske dyr og planter i Andesfjellene.

åpne

1. - 4.trinn

Dagbøker fra Peru

Dagbøker skrevet av barn i Peru. Med oppgaver.

- samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 4. trinn)

åpne

1. - 4. trinn

Snakk så jeg forstår!

Bildeserien forklarer bakgrunnen for Hei Verdens skoleprosjekt og hva vi gjør for å gi barna skole på et språk de forstår!


1. - 4.trinn

På skolen med Silvia

Tekst om skolehverdagen i fjellet i Peru. Med oppgaver.

• lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Samfunnsfag 7. trinn)

åpne

1. - 4.trinn

Solfesten

Fortelling om Silvia som får være med Solfesten for første gang. Tema: kultur, religion og historie. 

åpne

1. - 7.trinn

Plakat Peru

Plakat med bilder som gir innsikt i forskjeller i levekår. Lærerveiledning med oppgaver legger opp til økt forståelse for betydningen av likeverd og rettigheter.

 • bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett (RLE 4. trinn)
 • samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 4. trinn)
 • drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd (Samfunnsfag 4. trinn)
åpne

1.- 7.trinn

Flagget i Peru

Fakta om flagget til Peru og Quechua-folket. Last ned og fargelegg!

åpne

1. - 7. trinn

Leker fra Peru

Typiske leker fra Peru.

åpne

1.- 7.trinn

Den lange veien

Filmen handler om Ana (11) som bor i Andesfjellene og gir et innblikk i kultur og levesett blant quechua-indianerne. Lærerveiledning med oppgaver.

åpne

​1. - 7. trinn ​

Snakk med Silvia!

Ordlister med noen enkle quechua ord og uttrykk

åpne

1. - 7. trinn

Kart over Sør-Amerika

Oppgave: Skriv inn land og hovedsteder på kartet.

åpne

1. - 7. trinn

Eventyr om myter fra Peru

Eventyr og myter fra Peru som også kan lastes ned en og en.

åpne

1. - 7.trinn

Kart over Peru

Oppgave: skriv navn på byer, naboland og naturtypene

åpne

1.-10.trinn

Faktaark Peru

Plakat med enkle fakta om Peru. 

- Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre (Samfunnsfag 8. - 10. trinn)

åpne

1.-10.trinn

Kart Sør-Amerika med flagg

Kart med flagg og navn på land og hovedsteder i Sør-Amerika. Kartet kan også bestilles og henges opp i klasserommet.

åpne

1.-10.trinn

Kart Peru med illustrasjoner

Kart over Peru med illustrasjoner og fakta.

- Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 1.- 4. trinn)

- Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til teamene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (KRLE 5. - 7. trinn)

åpne

1.-10.trinn

Fader Jacob på spansk

Last ned noter og tekst på fader Jacob på spansk.

åpne

1.-10.trinn

Lær å knyte vennskapsbånd

Finn fram bomullstråder i muntre farger og en sikkerhetsnål. 

åpne

5. - 7.trinn

Fjelljenta Silvia

Fortelling om quechuabarns levekår i Peru. Med oppgaver.

Fortelje om viktige landskap og landskapsformer i Noreg og nokre andre land (Samfunnsfag 4. trinn)

åpne

5. - 7.trinn

Du store alpakka!

Tekst om hvordan quechuaene tar vare på sin alpakka og bruker både ull, kjøtt og møkk. Med oppgaver.

åpne

5. - 7.trinn

Å være quechua i Peru

Tekst om quechuaenes levekår. Tema: fattigdom, helse, språk og demokrati. Med fakta og oppgaver.

 • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Samfunnsfag 7. trinn)
 • åpne

  5. - 7.trinn

  Bli med hjem til Sonia og Daniel

  Sonia og Daniel viser dere rundt i hjemmet sitt og på skolen sin. Med tekst og oppgaver.

  åpne

  5. - 7.trinn

  Lag en skolesekk på Andesvis

  Carlos hvordan du får deg en skolesekk på Andesvis.

  åpne

  5. - 7.trinn

  Typiske dyr i Andesfjellene

  Tekst om ulike dyr som finnes i andesfjellene.

  åpne

  5. - 7.trinn

  Finn likheter og forskjeller

  Her kan elevene forske på likheter og forskjeller i Norge og Peru.

  åpne

  5. - 7.trinn

  Skuespill

  Skuespillet: "Gullsolen og den magiske golfball"

  åpne

  5. - 7.trinn

  NY: Å snakke quechua i Peru

  Quechua-folket har sitt eget språk (quechua-språket), sin egen kultur, tro og tradisjoner. Språk er en stor del av menneskers identitet og i dag er quechuaspråket i en vanskelig situasjon. 

  Samfunnsfag
  Utforskeren:
  - Lese tekster om mennesker som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt.

  Samfunnsfag:
  - Gi eksempler på ulike kulturelle symbol og gjør rede for hva vi mener med begrepene ”identitet” og ”kultur”.
  - Gjør rede for hovedtrekk ved samiske samfunn i dag.

  KRLE
  Filosofi og etikk
  - Drøfte noen verdispørsmål som samiske urfolk er opptatt av i vår tid.
  - Samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge, og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet. Forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem.

  åpne

  5. - 7.trinn

  NY: Å være bonde i Peru

  De hardtarbeidende kaffebøndene Moises og Justina viser oss alt arbeidet som ligger bak en ferdig-brygget kopp med kaffe og forklarer hvor mye de tjener.

  Samfunnsfag
  Utforskeren:
  - Lese tekster om mennesker som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt.

  Geografi:
  - Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næring, bosetning og levevis.
  - Sammenligne likheter og ulikheter mellom land i Europa og andre verdensdeler.
  - Gjør rede for klima- og vegetasjonssoner i verden og hvordan mennesker drar nytt av det.
  - Beskrive hvordan Norge bruker ressurser fra andre steder i verden.

  Samfunnsfag:
  - Gi eksempler på og diskutere hvordan kommersiell påvirkning fra ulike medium kan virke inn på forbrukeransvar og personlig økonomi.

  åpne

  5. - 7. trinn

  NY: Jordbruk og klima i Peru

  Kaffebonden Moises lever i fjellene i Peru og rammes hardt av klimaendringer. Han forteller hvordan klima innvirker på livet hans.

  Samfunnsfag
  Utforskeren:
  - Lese tekster om mennesker som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt. 

  Geografi:
  - Gjør rede for klima- og vegetasjonssoner i verden og hvordan mennesker utnytter dem. Beskrive hvordan produksjon og forbruk kan ødelegge økosystem og forurense jord, vann og luft, og drøfte hvordan dette kan hindres og repareres.

  åpne

  5. - 7. trinn

  NY: Langfilm Peru

  Filmen gir en god introduksjon til Peru og quechua-folkets levekår. 

  Samfunnsfag
  Utforskeren:
  - Lese tekster om mennesker som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt.

  Geografi:
  - Sammenligne likheter og ulikheter mellom land i Europa og andre verdensdeler.

  Samfunnsfag:
  - Gi eksempler på ulike kulturelle symbol og gjør rede for hva vi mener med begrepet identitet og kultur.

  KRLE
  Filosofi og etikk:
  - Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn. Forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem.

  åpne

  5. - 7.trinn

  Hvordan lager man egentlig sjokolade?

  Film og tekst om Anny fra Norge som er på besøk hos peruanske Fiorella. De skal lage sjokolade. Med oppgaver.

  åpne

  5.-10.trinn

  Strikkeoppskrift på en gorra (lue)

  Last ned strikkeoppskriften, og prøv selv!

  åpne

  5.-10.trinn

  Quiz om Peru (Kahoot)

  Vi har brukt det populære quiz-programmet Kahoot og laget quiz om Peru.

  åpne

  5.-10.trinn

  Jeg er ikke indianer, jeg er quechua

  Tekst om historien bak bruk av ordet indianer. Med oppgaver.

  åpne

  5.-10.trinn

  Matretter fra Peru

  Mange spennende oppskrifter fra Peru! Du kan laste ned en og en oppskrift.

  åpne

  8.-10.trinn

  NY: Å snakke quechua i Peru

  Quechua-folket har sitt eget språk (quechua-språket), sin egen kultur, tro og tradisjoner. Språk er en stor del av menneskers identitet og i dag er quechuaspråket i en vanskelig situasjon. 

  Samfunnsfag
  Utforskeren:
  - Skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og holdninger.

  Historie:
  - Drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i et historisk og nåtidig perspektiv.
  - Presentere hovedtrekk ved historien og kulturen til samene fra midt på 1800-tallet til i dag, og konsekvenser av fornorskingspolitikken og samenes kamp for rettene sine. 

  Samfunnsfag:
  - Gjør rede for hovedprinsippene i FN-pakten, FNs menneskerettighetserklæring og sentrale FN-konvensjoner, blant annet ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter, vise hvordan de kommer til syne i lovgivning, og drøfte konsekvenser av brudd på menneskerettigheter. Gjør rede for begrepene holdninger, fordommer og rasisme og vurdere hvordan holdninger kan bli påvirket, og hvordan den enkelte og samfunnet kan motarbeide fordommer og rasisme. 

  åpne

  8.-10.trinn

  NY: Å være bonde i Peru

  Vi blir kjent med de hardtarbeidende kaffebøndene Moises og Justina. De viser oss alt det harde arbeidet som ligger bak en ferdig-brygget kopp med kaffe og forklarer hvor mye de tjener på arbeidet.

  Samfunnsfag
  Utforskeren:
  - Skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og handlinger. 

  Samfunnsfag:
  - Kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verden, forklare de store skillene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jevnere fordeling. Beskrive hovedtrekk i norsk økonomi og hvordan den henger sammen med den globale økonomien

  åpne

  8.-10.trinn

  NY: Jordbruk og klima i Peru

  Kaffebonden Moises lever i fjellene i Peru og rammes hardt av klimaendringer. Han forteller hvordan klima innvirker på livet hans.

  Samfunnsfag
  Utforskeren:
  - Skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og handlinger. 

  Geografi:
  - Undersøke og diskutere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt. Kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verden, forklare de store skillene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jevnere fordeling.

  åpne

  8.-10.trinn

  NY: Langfilm Peru

  Filmen gir en god innføring i Peru og quechua-folkets levekår. 

  Samfunnsfag
  Historie:
  - Drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i et historisk og nåtidig perspektiv.
  - Presentere hovedtrekk ved historien og kulturen til samene fra midt å 1800-tallet til i dag og konsekvenser av fornorskingspolitikken og samenes kamp for rettighetene sine. 

  Geografi:
  - Kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verden og forklare de store forskjellene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jevnere fordeling. 

  Samfunnsfag:
  - Gjør rede for hovedprinsippene i FN-pakten, FNs menneskerettighetserklæring og sentrale FN-konvensjoner, blant annet ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter, vise hvordan de kommer til syne i lovgivning, og drøfte konsekvenser av brudd på menneskerettigheter.

  KRLE
  Filosofi og etikk:
  - Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.
  - Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder.

  åpne

  8.-10.trinn

  Skolesystemet i Peru

  Tekst om skolesystemet i Peru.

 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar (Samfunnsfag 10. trinn)
 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda, og drøfte premissar for berekraftig utvikling (Samfunnsfag 10. trinn)
 • kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling (Samfunnsfag 10. trinn)
 • åpne

  8.-10.trinn

  Bli kjent med Peru

  Tekst som gir innføring i geografi, natur og klima, historie, politisk system, levekår og folk og kultur.

 • åpne

  8.-10.trinn

  Hvorfor er det fattigdom i Peru?

  Tekst der en professor, en aktivist og en ungdom fra Peru har svart på spørsmålet.

 • gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på avkolonisering (Samfunnsfag 10. trinn)
 • åpne

  8.-10.trinn

  Lærer i fjellet

  Tekst om en lærers utfordringer i Peru.

  åpne

  Klassetrinn

  Tittel

  Type

  Beskrivelse

  Kompetanse
  mål


  1. - 4. trinn

  Film om Peru

  Film som er fin å bruke som ein introduksjon til Peru. Tema som urfolk, skulegang, familieliv, utdanning og litt om Peru si historie. 


  åpne

  1. - 4.trinn

  Hva heter de i Peru? (bokmål)

  Kort tekst om typiske navn i Peru.

  åpne

  1. - 4.trinn

  Fargeleggings- oppgaver

  Fargeleggingsoppgaver med typiske dyr og planter i Andesfjellene. 

  åpne

  1. - 4. trinn

  Dagbøker fra Peru

  Dagbøker skrevet av barn i Peru. Med oppgaver. NB! BOKMÅL

  - samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 4. trinn)

  åpne

  1. - 4. trinn

  Snakk så eg forstår, lærar!

  Bildeserien forklarer bakgrunnen for Hei Verdens skoleprosjekt og hva vi gjør for å gi barna skole på et språk de forstår!


  1. - 4.trinn

  På skulen med Silvia

  Tekst om skulekvardagen i fjellet i Peru. Med faktaboksar og oppgåver.

 • samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 4. trinn)
 • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Samfunnsfag 7. trinn)
 • åpne

  1. - 4.trinn

  Solfesten

  Fortelling om Silvia som får være med på Solfesten for første gong. Tema: kultur, religion og historie. 

  åpne

  1. - 7.trinn

  Plakat Peru

  Plakat med bilde frå kvardagslivet til born i Peru. Lærerrettleiing med oppgåver om skilnader i levekår, likeverd og menneskerettar. NB! BOKMÅL

  • bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett (RLE 4. trinn)
  • samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 4. trinn)
  • drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd (Samfunnsfag 4. trinn)
  åpne

  1. - 7.trinn

  Flagget til Peru

  Fakta om flagget til Peru og Quechuaindianarane. Last ned og fargelegg!

  åpne

  1. - 7. trinn

  Leker fra Peru

  Typiske leker fra Peru. NB! BOKMÅL

  åpne

  1. - 7.trinn

  Den lange veien (film)

  Filmen handler om Ana (11) som bor i Andesfjella og gir eit innblikk i kultur og levesett blant quechua-indianerne. Lærerveiledning med oppgavar. 

  åpne

  1. - 7.trinn

  Snakk med Silvia

  Ordlister og lydfiler med nokre enkle quechua ord og uttrykk

  åpne

  1. - 7.trinn

  Kart Sør-Amerika

  Kart med flagg og namn på land og hovudstadar i Sør-Amerika.

  åpne

  1. - 7.trinn

  Kart over Peru

  Kart og kort tekst om Perus geografi. Skriv ut kart av Peru og Sør-Amerika og teikne inn byar, elver, fjell, naboland, ol.

  åpne

  1. - 7.trinn

  ​Eventyr og myter fra Peru (bokmål)

  Eventyr og myter fra Peru som også kan lastes ned en og en.

  åpne

  1.-10.trinn

  Faktaark Peru

  Bakgrunnsinfo om Peru

  åpne

  1.-10. trinn

  Kart Peru med illustrasjoner

  Kart over Peru med illustrasjonar og fakta. NB! BOKMÅL

  - Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 1.- 4. trinn)

  - Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

  - Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

  - Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til teamene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (KRLE 5. - 7. trinn)

  åpne

  1.-10.trinn

  Fader Jacob på spansk

  åpne

  1.-10.trinn

  Ler å knyte vennskapsbånd

  åpne

  5. - 7.trinn

  Fjelljenta Silvia

  Fortelling om levekåra til quechuaborn i Peru. Med oppgåver.

 • fortelje om viktige landskap og landskapsformer i Noreg og nokre andre land (samfunnsfag 4. trinn)
 • samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (samfunnsfag 4. trinn)
 • åpne

  5. - 7.trinn

  Du store alpakka

  Tekst om korleis quechua-folket tek vare på sin alpakka og brukar både ull, kjøtt og møkk.

  åpne

  5. - 7.trinn

  Å være quechua i Peru

  Tekst om levekåra til quechuafolk. Tema: fattigdom, helse, språk og demokrati. Med oppgåver.

 • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Samfunnsfag 7. trinn)
 • samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (RLE 7. trinn)
 • diskutere rasisme og hvordan antirasistisk arbeid kan forebygge rasisme (RLE 7. trinn)
 • åpne

  5. - 7.trinn

  Bli med til Sonia og Daniel

  I denne filmen visar Sonia og Daniel de rundt i heimen sin og på skulen sin. Med tekst og oppgavar.

  åpne

  5. - 7.trinn

  Skulesekk på andesvis!

  Her viser Carlos korleis du knyt tøystykket slik at du kan bere noko i det.

  åpne

  5. - 7.trinn

  Typiske dyr i Andesfjella

  Tekst om ulike dyr som finst i Andesfjella

  åpne

  5. - 7.trinn

  Finn likheter og forskjeller

  Her kan du forske på likheter og forskjeller i Norge og Peru. NB! BOKMÅL

  åpne

  5. - 7.trinn

  Skuespill

  "Gullsolen og den magiske golfball". Skuespillet egner seg for framføring på mellomtrinnet. NB! BOKMÅL

  åpne

  5. - 7. trinn

  NY FILM: Å snakke quechua i Peru

  Quechua-folket har sitt eige språk (quechua-språket), sin eigen kultur, tro og tradisjonar. Språk er ein stor del av menneskers identitet og i dag er quechuaspråket i ein vanskeleg situasjon. 

  SAMFUNNSFAG
  Utforskeren: - Lese tekster om mennesker som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt.

  Samfunnsfag: - Gi eksempler på ulike kulturelle symbol og gjør rede for hva vi mener med begrepene ”identitet” og ”kultur”. - Gjør rede for hovedtrekk ved samiske samfunn i dag.

  KRLE
  Filosofi og etikk:
  - Drøfte noen verdispørsmål som samiske urfolk er opptatt av i vår tid. - Samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge, og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet. Forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem.

  åpne

  5. - 7.trinn

  NY FILM: Å vere bonde i Peru

  Me blir kjent med to hardtarbeidande kaffebønder. Dei visar oss alt arbeidet som ligg bak ein ferdig-brygga kopp med kaffe og forklarar kor mykje dei tjener. 

  Samfunnsfag
  Utforskeren:
  - Skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og handlinger. 

  Samfunnsfag:
  - Kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verden, forklare de store skillene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jevnere fordeling. Beskrive hovedtrekk i norsk økonomi og hvordan den henger sammen med den globale økonomien

  åpne

  5. - 7.trinn

  NY FILM: Jordbruk og klima i Peru

  Kaffibonden Moises leve i fjella i Peru og rammes hardt av klimaendringar. Han fortel korleis klima innverke på livet hans. 

  Samfunnsfag
  Utforskeren:
  - Lese tekster om mennesker som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt. 

  Geografi:
  - Gjør rede for klima- og vegetasjonssoner i verden og hvordan mennesker utnytter dem.  Beskrive hvordan produksjon og forbruk kan ødelegge økosystem og forurense jord, vann og luft, og drøfte hvordan dette kan hindres og repareres.

  åpne

  5. - 7. trinn

  NY FILM: Langfilm Peru

  Filmen gir ein god introduksjon til Peru og quechua-folkets levekår. 

  Samfunnsfag
  Utforskeren:
  - Lese tekster om mennesker som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt.

  Geografi:
  - Sammenligne likheter og ulikheter mellom land i Europa og andre verdensdeler.

  Samfunnsfag:
  - Gi eksempler på ulike kulturelle symbol og gjør rede for hva vi mener med begrepet identitet og kultur.

  KRLE
  Filosofi og etikk:
  - Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn. Forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem.

  åpne

  5. - 7. trinn

  Hvordan lager man sjokolade?

  Film og tekst om Anny fra Norge som er på besøk hos peruanske Fiorella. I filmen viser Fiorella Anny hvordan man lager sjokolade. Med oppgaver. NB! BOKMÅL 

  åpne

  5.-10.trinn

  Strikkeoppskrift på Gorra

  Her kan du laste ned strikkeoppskrifta, og prøve sjølv!

  åpne

  5.-10.trinn

  Quiz om Peru (Kahoot)

  Vi har brukt det populære quiz-programmet Kahoot og laget quiz om Peru (bokmål).

  åpne

  5.-10.trinn

  Eg er ikkje indianar, eg er quechua

  Tekst med oppgåver.

  åpne

  5.-10.trinn

  Matretter fra Peru (bokmål)

  Oppskrifter samlet på en side. Du kan også laste ned en og en oppskrift.

  åpne

  8.-10.trinn

  NY FILM: Å snakke quechua i Peru

  Quechua-folket har sitt eige språk (quechua-språket), sin eigen kultur, tro og tradisjoner. I dag er quechuaspråket i ein vanskeleg situasjon. 

  Samfunnsfag
  Utforskeren:
  - Skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og holdninger.

  Historie:
  - Drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i et historisk og nåtidig perspektiv.
  - Presentere hovedtrekk ved historien og kulturen til samene fra midt på 1800-tallet til i dag, og konsekvenser av fornorskingspolitikken og samenes kamp for rettene sine. 

  Samfunnsfag:
  - Gjør rede for hovedprinsippene i FN-pakten, FNs menneskerettighetserklæring og sentrale FN-konvensjoner, blant annet ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter, vise hvordan de kommer til syne i lovgivning, og drøfte konsekvenser av brudd på menneskerettigheter. Gjør rede for begrepene holdninger, fordommer og rasisme og vurdere hvordan holdninger kan bli påvirket, og hvordan den enkelte og samfunnet kan motarbeide fordommer og rasisme. 

  åpne

  8.-10.trinn

  NY FILM: Å vere bonde i Peru

  Vi blir kjent med to hardtarbeidande kaffibønder. Dei visar oss alt arbeidet som ligger bak ein ferdig-brygget kopp med kaffi og forklarar kor mykje dei tener. 

  Samfunnsfag
  Utforskeren:
  - Skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og handlinger. 

  Samfunnsfag:
  - Kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verden, forklare de store skillene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jevnere fordeling. Beskrive hovedtrekk i norsk økonomi og hvordan den henger sammen med den globale økonomien

  åpne

  8.-10.trinn

  NY FILM: Jordbruk og klima i Peru

  Kaffebonden Moises leve i fjella i Peru og rammes hardt av klimaendringar. Han fortel korleis klima innverke på livet hans. 

  Samfunnsfag
  Utforskeren:
  - Skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og handlinger. 

  Geografi:
  - Undersøke og diskutere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt. Kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verden, forklare de store skillene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jevnere fordeling.

  åpne

  8.-10.trinn

  NY FILM: Langfilm Peru

  Filmen gir ein god innføring i Peru og quechua-folkets levekår. 

  Samfunnsfag
  Historie:
  - Drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i et historisk og nåtidig perspektiv.
  - Presentere hovedtrekk ved historien og kulturen til samene fra midt å 1800-tallet til i dag og konsekvenser av fornorskingspolitikken og samenes kamp for rettighetene sine. 

  Geografi:
  - Kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verden og forklare de store forskjellene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jevnere fordeling.  Samfunnsfag:
  - Gjør rede for hovedprinsippene i FN-pakten, FNs menneskerettighetserklæring og sentrale FN-konvensjoner, blant annet ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter, vise hvordan de kommer til syne i lovgivning, og drøfte konsekvenser av brudd på menneskerettigheter.

  KRLE
  Filosofi og etikk:
  - Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.
  - Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder.

  åpne

  8.-10.trinn

  Skulen i Peru

  Tekst om skolesystemet i Peru. 

 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar (Samfunnsfag 10. trinn)
 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda, og drøfte premissar for berekraftig utvikling (Samfunnsfag 10. trinn)
 • kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling (Samfunnsfag 10. trinn)
 • åpne

  8.-10.trinn

  Bli kjent med Peru

  Tekst som gir innføring i geografi, natur og klima, historie, politisk system, levekår og folk og kultur. 

  åpne

  8.-10.trinn

  Kvifor er det fattigdom i Peru?

  Tekst der ein professor, ein aktivist og ein ungdom frå Peru har svart på spørsmålet.

  Gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på avkolonisering (Samfunnsfag 10. trinn)

  åpne

  8.-10.trinn

  Lærar i fjellet

  Tekst om korleis det er å være lærar i fjella i Peru.

  åpne