Å være bonde i Peru, 5. - 7. trinn

I denne filmen blir vi kjent med de hardtarbeidende kaffebøndene Moises og Justina. De viser oss alt det harde arbeidet som ligger bak en ferdig-brygget kopp med kaffe og forklarer hvor mye de tjener på arbeidet. De to bøndene tilhører quechua-folket som bor i fjellene i Peru. Det kan være vanskelig å dyrke mat i fjellet for jorda er ofte tørr og det er lite varme. Mange av quechua-bøndene bor over 3500 meter over havet og det er lite som vil gro og kan dyrkes i en slik høyde. Hverken Moises eller Justina har en traktor eller andre moderne jordbruksmaskiner. Heller ikke okser med kjerrer og plog. De har kun sin egen muskelkraft og noen helt enkle redskap. De jobber hardt for å brødfø familiene sine, og prøver å tjene penger ved å selge kaffen, men det er vanskelig å få til gode avtaler. Ofte sitter bonden igjen med veldig lite fortjeneste på det han/hun har brukt mye ressurser på å dyrke fram. Både Justina og Moises er en del av et urettferdig handelssystem, for hvem tjener egentlig penger på kaffen de produserer?

Refleksjonssamtale

-   Hva tenker dere om at Justina aldri har vært på kafé selv, når det er hun som dyrker kaffen som drikkes på kafeer?

-   I butikkhyllene i Norge kan man finne kaffe fra mange ulike land. Kan dere nevne noen av dem?

-   Tror dere våre valg når vi kjøper kaffe i dagligvarebutikken har noe å si for bonden i Peru?

-   Hva er likt og hva er ulikt med å være bonde i Peru og bonde i Norge?

-   Tror dere den norske bonden er fornøyd med prisen han/hun får for sine varer, enten det er melk, korn eller kjøtt?

-   Hva tror dere Justina og Moises kan gjøre når de ikke er fornøyde med prisen de får for varene sine?

-   Tror dere det er lettere for den norske bonden å klage på en urettferdig pris enn det er for bonden i Peru?

Oppgave

-   Sjekk neste gang du er i butikken, eller sjekk kaffen hjemme, for å se om noen kan finne kaffe fra Peru.

-   Del et A4-ark i seks ruter og tegn hvordan du mener en rettferdig handel hadde sett ut for Moises og Justina. Hvem hadde de handlet med? Hvor mye hadde de fått betalt?

-   Oppfordring til læreren: Dersom du ønsker å ta inn matematikkfaget kan man bruke tallene fra filmen til å fremstille ulike urettferdige mattestykker.

Utforsk

-   I Peru er det ikke bare kaffebønner man kan finne i naturen. Man kan også finne kakaobønner og lage sjokolade. Se denne filmen og les teksten om hvordan man lager sjokolade.

Til læreren

-   Dersom du vil lese mer om selve kaffeprosessen kan du gjøre det her: http://kaffe.no/foredling/  

Kompetansemål

Samfunnsfag (7. trinn):                                                                                                                              

  • Beskrive geografiske hovudtrekk i ulike delar av verda og reflektere over korleis desse hovudtrekka påverkar menneska som bur der                                                                            
  • Reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete

Last ned

Last ned lærerveiledningen i PDF-format

Last ned