Quiz om Peru

Konkurrér mot klassekameratene dine og test hvor mye du kan om Peru med en quiz. Dette er en kahoot-quiz så elevene trenger et elektronisk hjelpemiddel i form av nettbrett, smarttelefon eller datamaskin. Quizen finner dere ved å gå inn på: 

https://create.kahoot.it/share...