• Hjem >
  • Global ulikhet

Global ulikhet

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


8. -10. trinn

Urettferdighet, ulikhet og utdanningskrise

Presentasjon som tar for seg urettferdighet, ulikhet og utdanningskrise, og sammenhengene mellom disse.

åpne

8.-10.-trinn

Ulikhetskartet

Formålet med ulikhetskartet:

  • elevene skal få økt forståelse for hvordan verden ser ut
  • bedra til refleksjon rundt viktige globale problemstillinger
åpne

7.-10. trinn

Urettferdighetskartet

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i et kart som viser verden delt inn i rike, middels rike og fattige land. Opplegget har varierte oppgaver om globale forskjeller

åpne

8.-10. trinn

Fattig og rik

Undervisningsopplegg i tre deler om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. Opplegget består av to faglige emner og et rollespill. Nederst på siden kan du laste ned alt du trenger for å gjennomføre opplegget.

åpne

8.-10. trinn

Hvorfor er det fattigdom?

Filmen tar for seg noen av de grunnleggende årsakene til fattigdom. Verden er urettferdig og hendelser i historien har ført til at noen land har fått fordeler i verdensøkonomien mens andre er fattige.

åpne