• Hjem >
  • Global ulikhet

Global ulikhet

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


1.-10.trinn

Filosofibok: En liten bok om verdens store spørsmål

Les mer om den spennende filosofiboken og bestill den her. 

Filosofibok relevant for fagfornyelsen og tverrfarlig tema som "demokrati og medborgerskap" samt "bærekraftig utvikling"

åpne

8. -10. trinn

Urettferdighet, ulikhet og utdanningskrise

Presentasjon som tar for seg urettferdighet, ulikhet og utdanningskrise, og sammenhengene mellom disse.

åpne

8.-10.-trinn

Ulikhetskartet

Formålet med ulikhetskartet:

  • elevene skal få økt forståelse for hvordan verden ser ut
  • bedra til refleksjon rundt viktige globale problemstillinger
åpne

7.-10. trinn

Urettferdighetskartet

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i et kart som viser verden delt inn i rike, middels rike og fattige land. Opplegget har varierte oppgaver om globale forskjeller

åpne

8.-10. trinn

Fattig og rik

Undervisningsopplegg i tre deler om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. Opplegget består av to faglige emner og et rollespill. Nederst på siden kan du laste ned alt du trenger for å gjennomføre opplegget.

åpne

8.-10. trinn

Hvorfor er det fattigdom?

Filmen tar for seg noen av de grunnleggende årsakene til fattigdom. Verden er urettferdig og hendelser i historien har ført til at noen land har fått fordeler i verdensøkonomien mens andre er fattige.

åpne