• Hjem >
  • Urettferdighetskartet

Urettferdighetskartet

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


7.-10.-trinn

Urettferdighetskartet

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i et kart som viser verden delt inn i rike, middels rike og fattige land. Opplegget har varierte oppgaver om globale forskjeller

Det sentral kunnskapsmålet fra lærerplanen er:

  • forklare og drøfte variasjoner i levekår i ulike deler av verden, og sammenlikne og vurdere de store forskjellene mellom fattige og rike
åpne