Urettferdighetskartet

Kart med undervisningsopplegg. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i et kart som viser verden delt inn i rike, middels rike og fattige land. Opplegget har varierte oppgaver om globale forskjeller og har en tidsramme fra 2-7 skoletimer, alt ettersom hvor mye tid du vil bruke på samtale og gruppearbeid.

Hoveddelen av opplegget består i at elevene skal jobbe i grupper, og finne fakta om levealder, tilgang på rent vann, bruk av internett osv, for ulike land.

Det sentrale kunnskapsmålet fra lærerplanen er:

 • forklare og drøfte variasjoner i levekår i ulike deler av verden, og sammenlikne og vurdere de store forskjellene mellom fattige og rike

I dette opplegget vil eleven få spørsmål som: 

Er India et fattig land – eller et rikt?

Hva trenger vi for å ha et godt liv?

Er alt perfekt i velstående Norge, og alt helt grusomt i fattige Zambia?

I tillegg berører opplegget disse læringsmålene:

 • bruke digitale verktøy
 • lese og bruke kart
 • sammenlikne fakta
 • bruke statistikk og prosentregning
 • redegjøre for synspunkt/meninger
 • formulere argument og drøfte spørsmål

Innhold

1.            Vår skjeve verden (2-3 timer)

1.1.         En urettferdig start. Elevene deles i grupper etter land. Konkurranse.

1.2.         Fargelegge kart. Elevene deler inn verden i rike og fattige land med fargekoder.

1.3.         Urettferdighetskartet. Vis kartet, snakk  om inndelingen.

1.4.         Vi finner ut mer om forskjellene

Gruppearbeid. Vi bruker nettstedene Globalis og CIA World Factbook til å finne fakta som sier noe om levekårene i det enkelte landet. For eksempel andel av befolkningen som lever under fattigdomsgrensen, tilgang til rent vann, levealder m.m.  Elevene sammenlikner fakta ved å tegne inn søyler på felles grafer.

Felles gjennomgang av oppgavene ved hjelp av en pp-serie. Diskusjon/samtale om de ulikhetene gruppene kommer fram til. Supplerende bakgrunnsfakta og forslag til oppfølgingsoppgaver finnes i vedlegget ”Gjennomgang av oppgave 4”

2.            Ikke bare svart/hvitt (2-3 timer)

2.1.         Lykkelister- Elevene jobber med hva de synes er nødvendig for  å ha et godt liv.

2.2.         Hvor er det best å bo. Oppgaver der vi ser nærmere på pluss- og minus-sider ved hhv rike og fattige land.

2.3.         Hvordan ser vi på ”de der nede”? Gruppearbeid med ulike oppgaver der vi prøver å finne   fram til alternative bilder av fattige land. Mrk! Egner seg som oppgave fra en dag til en annen.

Nedlasting

Til opplegget hører elevark med oppgaver, pp-serie til gjennomgang av oppgaver, kart m.m.
Alt kan lastes ned her fra nettsiden, du kan også bestille urettferdighetskartet fra "Bestill" i menylinjen på nettsiden. Se også ha som ligger under ressurslisten for flere oppgaver.

Ressursliste

 • Verdenskart uten navn
 • Flaggark 1
 • Flaggark 2
 • Flaggark 3
 • Flaggark 4
 • Elevark 1 - oppgaver for eleven
 • Fakta for læreren og gjennomgang av elevark 1
 • Elevark 2 HDI - bakgrunnstoff om HDI og lykkemålinger
 • Dikt om penger av Arne Garborg - kan brukes som en tankevekker
 • Kinesiske ordtak om penger - kan brukes som en tankevekker
 • Leker - "Fyrstikkarbeider" og "Leya Leya"
 • Last ned

  Last ned urettferdighetskartet

  Last ned

  Last ned lærerveiledningen

  Last ned

  Presentasjon om temaet

  Last ned