Urfolk

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


1. - 4. trinn

NY: Pachamama - Moder jord

Lær om quechuafolkets spennende tro, tradisjoner og ritualer. Tekst og bildepresentasjon. 

åpne

1. 7. trinn

NY: En natur full av sjel og ånder

Les teksten om hvordan akhafolket i Laos tror på ånder, og la dere inspirere til å lage en kunstutstilling. 

åpne

1.-7. trinn

Den lange veien

Filmen handler om Ana (11) som bor i Andesfjellene og gir et innblikk i kultur og levesett blant quechua-indianerne. Lærerveiledning med oppgaver.

åpne

5.-7. trinn

Å være quechua i Peru

Tekst om quechuaenes levekår. Tema: fattigdom, helse, språk og demokrati. Med fakta og oppgaver.

åpne

5.-7. trinn

Å snakke quechua i Peru

Quechua-folket har sitt eget språk (quechua-språket), sin egen kultur, tro og tradisjoner. Språk er en stor del av menneskers identitet og i dag er quechuaspråket i en vanskelig situasjon. 

åpne

5. - 7. trinn

NY: Pachamama - moder jord

Lær om quechuafolkets spennende tro, tradisjoner og ritualer. Tekst og bildepresentasjon. 

åpne

8.-10. trinn

Å snakke quechua i Peru

Quechua-folket har sitt eget språk (quechua-språket), sin egen kultur, tro og tradisjoner. Språk er en stor del av menneskers identitet og i dag er quechuaspråket i en vanskelig situasjon. 

åpne

5.-10. trinn

Jeg er ikke indianer, jeg er quechua

Tekst om historien bak bruk av ordet indianer. Med oppgaver.

åpne

5.-10. trinn

Hvem er egentlig urfolk?

I denne filmen får dere en liten innføring i hvem urfolk er, om rettighetene deres, utfordringer mange lever med og hvordan urfolks situasjon kan, og blir, bedre.

åpne

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


1. - 4. trinn

NY: Pachamama - Moder jord

Lær om quechuafolkets spennande tru, tradisjonar og ritual. Tekst og bildepresentasjon. NB! Tekst på bokmål

åpne

1.-7. trinn

Den lange vegen

Filmen handler om Ana (11) som bor i Andesfjella og gir eit innblikk i kultur og levesett blant quechua-indianerne. Lærerveiledning med oppgavar. 

åpne

1. - 7. trinn

NY: Ein natur full av sjel og ånder

Les teksten om hvordan akhafolket i Laos tror på ånder, og la dere inspirere til å lage en kunstutstilling. (NB! Tekst på bokmål)

åpne

5. - 7. trinn

Å være quechua i Peru

Tekst om levekåra til quechuafolk. Tema: fattigdom, helse, språk og demokrati. Med oppgåver.

åpne

5. - 7. trinn

Å snakke quechua i Peru

Quechua-folket har sitt eige språk (quechua-språket), sin eigen kultur, tro og tradisjonar. Språk er ein stor del av menneskers identitet og i dag er quechuaspråket i ein vanskeleg situasjon. 

åpne

5. - 7. trinn

NY: Pachamama - Moder jord

Lær om quechuafolkets spennande tru, tradisjonar og ritual. Tekst og bildepresentasjon. NB! Tekst på bokmål

åpne

8.-10. trinn

Å snakke quechua i Peru

Quechua-folket har sitt eige språk (quechua-språket), sin eigen kultur, tro og tradisjoner. I dag er quechuaspråket i ein vanskeleg situasjon. 

åpne

5.-10. trinn

Eg er ikkje indianar, eg er quechua

Tekst med oppgåver.

åpne

5. - 10. trinn

Kven er eigentleg urfolk?

NB! Oppgaver på bokmål. Innføring i kven urfolk er.

åpne