Hvem er egentlig urfolk?

Hvem er egentlig urfolk?

Hvem er egentlig urfolk? Hva er det som avgjør om de er urfolk, og hvordan lever de i dag? I denne filmen får dere en liten innføring i hvem urfolk er, om rettighetene deres, utfordringer mange lever med og hvordan urfolks situasjon kan, og blir, bedre.

Quechua-folket i Peru og Akha-folket i Laos har en kultur som vart i hundrevis av år, mye lenger enn den kulturen som styrer i Peru og Laos i dag. Likevel opplever quechua- og akha-folk å bli diskriminert. Det er vanskelig for dem å få seg jobb, og det er vanskelig for barna deres å gå på skolen, så de aller fleste lever i fattigdom. Dette er så synd! Tenk hvor mye vi kan lære av kulturen deres.

Dette er et undervisningsopplegg som kan brukes for 5. til 10. klassinger. Last ned lærerveiledningen nederst på siden for å finne ut mer om læringsmålene for opplegget samt hvilke kompetansemål i samfunnsfag og KRLE som er gjeldene for både mellomtrinnet og ungdomstrinnet.


Refleksjonsoppgaver

 • Hvordan tror du det er å være urfolk i dag? I Norge, i Peru, i Laos?
 • Hva betyr diskriminering? Har du noen andre eksempler, enn de du hørte i filmen, på diskriminering?
 • Blir noen diskriminert i Norge i dag? Hvem og hvordan?
 • Hva betyr det å ha en annen kultur? Kan du prøve å forklare med egne ord?
 • Hvorfor er det viktig at vi beskytter urfolks rettigheter?
 • Hva tror du skjer hvis alle urfolksgrupper blir helt like resten av det landet de bor i?
 • Hva kan vi lære av urfolk? Hvorfor er det viktig å lære av urfolk?

Oppgaver

 • Les om samer - http://www.ung.no/samer/. Fordel temaene på ulike grupper. Hold foredrag for resten av klassen. Til slutt sammenligner dere samer i Norge og urfolk i Peru. Hva er likt og hva er forskjellig?
 • Les om urfolks rettigheter: https://snl.no/urfolks_rettigheter. Sammenlign samer i Norge og quechuaer i Laos, har de fått innfridd rettighetene sine?

Les mer!

 • Les om hvorfor quechua-folk ikke liker å bli kalt for indianere på Hei Verdens hjemmeside her. Det følger klasseoppgaver og refleksjonsspørsmål med til teksten.
 • Les mer om Akhaer i Laos på Hei Verdens hjemmeside her. Det følger også oppgaver med til teksten.


Kompetansemål 

Samfunnsfag:                                                                                                                

 • Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land (7.trinn)                                                                     
 • Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd (10.trinn)                                                                           
 • Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk (10. trinn)                                           

KRLE:                                                                                                                         

 • Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskers levesett og levekår og klodens fremtid (7.trinn)                                                                                
 • Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom (10.trinn)

Last ned