Zambia

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


1.-4.trinn

Å være barn i Zambia

Bildepresentasjon om 12 år gamle Musiyalela. Med manus. Tema: barns levekår i Zamiba. 

SAMFUNNSFAG
Utforskaren:
- Skape og illustrere forteljingar om menneskene som lever under ulike vilkår, og samanlikne levekår.  

Samfunnskunnskap:
- Gje døme på rettar barn har, og ulike forventningar jenter og gutar møter i kvardagen, og samtlale om korleis forventningane kan opplevast.

- Drøfte oppfatninger av rettferd og likeverd.

KRLE
Filosofi og etikk:
- Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett. 

åpne

1. - 4.trinn

Afrikakart - fra punkt til punkt

Kjenner du formen på Afrika? Følg tallene og tegne kartet selv.

åpne

1. - 4.trinn

Hva heter de i Zambia?

Kort tekst om typiske navn i Zambia.

åpne

1. - 4.trinn

Fargeleggings-oppgaver

Fargeleggingsoppgaver av afrikanske dyr og planter

åpne

1. - 4.trinn

Apejakten

Brettspill som kan printes ut.

åpne

1. - 4.trinn

Labyrint

Chintu finner ikke veien hjem - kan du hjelpe ham?

åpne

1. - 4.trinn

Dyrekryssord

Skjønner du hvilke dyr vi skal fram til? Last ned dyrekryssord for de minste.

åpne

1. - 7.trinn

Rim og rytme

Regler fra Zambia. Engelsk.

åpne

1.- 7.trinn

Plakat Zambia

Plakat med bilder som gir innsikt i forskjeller i levekår. Lærerveiledning med oppgaver legger opp til økt forståelse for betydningen av likeverd og rettigheter.

  • Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett (KRLE 1. - 4. trinn)
  • Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 1. - 4. trinn)
  • Drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd (Samfunnsfag 1. - 4. trinn)
åpne

1. - 7.trinn

Lek med Chintu

Lær å lage leker selv: fotball og lekebil

åpne

1. - 7.trinn

Chintu, Bernard og apekatten

Fortelling om Chintu og Bernard som hjelper en apekatt med brukket arm. Egner seg best til høytlesning.

åpne

1.-7.trinn

Jacobes skoleferie

Filmen gir et innblikk i livet til Jacobe (12) på landsbygda i Zambia. Lærerveiledning og oppgaver gir ideer til hvordan en kan jobbe med filmene i klassen.

åpne

1. - 7.trinn

Kart over Zambia

Kart og kort tekst om Zambias geografi. Skriv ut kart av Zambia og Afrika og tegn inn byer, elver fjell, naboland o.l.

åpne

1. - 7.trinn

Dyrene i Afrika

Tekst om ulike dyr som finnes i Afrika. Med oppgave.

åpne

1. - 7.trinn

Masker

I Afrika finnes det utallige masker som brukes i tradisjonelle ritualer og danser. Her får du oppskriften til å lage de fargerike maskene. 

åpne

1. - 7.trinn

Eventyr fra Zambia

To eventyr fra Zambia

åpne

1. - 7.trinn

Zambias nasjonalsang

åpne

1. - 7.trinn

Zambias flagg

Fakta om flagget til Zambia. Last ned og fargelegg!

åpne

1. - 7.trinn

Matretter fra Zambia

Oppskrifter på populære og typiske zambiske matretter. Kan også skrives ut en og en.

åpne

1. - 7.trinn

Lek i Zambia

Leker fra Zambia

åpne

1.-10.trinn

Kart over Zambia med illustrasjoner og fakta.

Kart over Zambia med illustrasjoner og fakta.

- Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 1.- 4. trinn)

- Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til teamene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (KRLE 5. - 7. trinn)

åpne

1.-10. trinn

Kart Afrika med flagg

Kart med flagg og navn på land og hovedsteder i Afrika. Kartet kan også bestilles og henges opp i klasserommet.

åpne

5. - 7. trinn

Å være bonde i Zambia

Filmsnutt med undervisningsopplegg om hvordan det er å være bonde i Zambia. Tema: klima og fattigdom.

- Lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt. (Utforskaren, Samfunnsfag)

- Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei. (Geografi, Samfunnsfag) 

- Beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast. (Geografi, Samfunnsfag). 


åpne

5. - 7.trinn

Snakk med Chintu!

I Zambia finnes det 70 ulike språk, derfor må alle lære engelsk. Chintu snakker nynaja, her kan du lære flere ord for å snakke med han.

åpne

5. - 7.trinn

På bomullsmarken

Tekst om hvordan bomull går fra bomullsbusk til klær og problemer tilknyttet bomullsproduksjon. Med oppgaver.

- beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast (Samfunnsfag 7. trinn)

åpne

5. - 7.trinn

Landkryssord

I dette virvaret av bokstaver kan du finne 32 land. Du må lete både loddrett og vannrett.

åpne

5.-10.trinn

Faktaark om Zambia

Fakta om Zambia. Sammenlign med Norge, Bangladesh, Laos og Peru.

- Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre (Samfunnsfag 8. - 10. trinn)

åpne

5.-10.trinn

Dagsreisen

Fotoserie med bilder som er tatt av 11-åringer i Norge og Zambia. Med tilhørende temaoppgaver

åpne

5.-10. trinn

Quiz om Zambia (kahoot)

Vi har brukt det populære quiz-programmet Kahoot og laget quiz om Zambia. 

åpne

8.-10. trinn

Skolen i Zambia

Tekst om skolesystemet i Zambia

- Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling (Samfunnsfag 10. trinn)

åpne

8.-10.trinn

Langfilm: Zambia

Vi blir kjent med tre unge som lever på landsbygda i Zambia. Filmen gir en god innføring i Zambia som land. Tema: levekår, skole, helse, klima, jordbruk m.m.

Samfunnsfag
Geografi:
- Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn.
- Kartleggje variasjoner i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadane mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling.

Samfunnskunnskap:
- Gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettighetsærklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolksrettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar.

 KRLE
Filosofi og etikk:
- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utg.pkt i kjente forbilder. 

åpne

8. - 10. trinn

Bli kjent med Zambia

Introduksjon til Zambia. Teksten tar for seg ulikhetene i landet, dets naturressurser, skolesystem og helseutfordringer. 

SAMFUNNSFAG
Geografi:
- Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn.
- Kartleggje variasjoner i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadane mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling.

Samfunnskunnskap:
- Gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettighetsærklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolksrettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar.

KRLE
Filosofi og etikk: Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utg.pkt i kjente forbilder. 

åpne

8.-10.trinn

De unge døde

I denne filmen blir vi kjent med 16 år gamle Josephine. Josephine er HIV-positiv. Med oppgaver og spørsmål til refleksjonssamtale.

åpne

8.-10.trinn

Utdanning uansett

I filmen møter vi foreldreløse Inecta. Hun er heldig som får stipend til å gå på skole, men hun føler seg ofte annerledes enn de andre jentene. Med oppgaver og spørsmål til refleksjonssamtale.

åpne

8.-10.trinn

Hvorfor er det fattigdom i Zambia?

Tekst der zambisk utdanningsekspert, avdelingsdirektør i NORAD m.fl. har svart på spørsmålet.

- Gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på avkolonisering (Samfunnsfag 10. trinn)

- Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling (Samfunnsfag 10. trinn)

- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder (RLE 10. trinn)

åpne

8.-10.trinn

En hverdag med AIDS

Fakta om AIDS, malaria og tuberkolose og om utfordringene i hverdagen knyttet til AIDS

åpne

8.-10. trinn

Å være jente i Zambia

Filmsnutt med undervisningsopplegg om hvordan det er å være jente i Zambia. 

- Skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar (Utforskaren, Samfunnsfag).

- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder. (Filosofi og etikk, KRLE)

åpne

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


1. - 4.trinn

Å være barn i Zambia

Bildepresentasjon om 12 år gamle Musiyalela. Med manus. Tema: barns levekår i Zamiba. NB! Manus på bokmål. 

SAMFUNNSFAG 
Utforskaren:
- Skape og illustrere forteljingar om menneskene som lever under ulike vilkår, og samanlikne levekår.  

Samfunnskunnskap:
- Gje døme på rettar barn har, og ulike forventningar jenter og gutar møter i kvardagen, og samtlale om korleis forventningane kan opplevast.

- Drøfte oppfatninger av rettferd og likeverd.

KRLE
Filosofi og etikk:  
- Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett. 

åpne

1. - 4.trinn

Afrikakart - frå punkt til punkt

Kjenner du forma på Afrika? Følg tala og teikn kartet sjølv.

åpne

1. - 4.trinn

Kva heiter dei i Zambia

Kort tekst om typiske namn i Zambia

åpne

1. - 4.trinn

Fargeleggings- oppgåver

Fargeleggingsoppgåver av afrikanske dyr og planter

åpne

1. - 4.trinn

Apejakta

Brettspel som kan printast ut.

åpne

1. - 4.trinn

Labyrint

Chintu finn ikkje vegen heim - kan du hjelpe han?

åpne

1. - 4.trinn

Dyrekryssord

Kryssord for de minstre

åpne

1. - 7.trinn

Rim og rytme!

Regler frå Zambia. Engelsk

åpne

1. - 7.trinn

Plakat Zambia

Plakat med bilde frå kvardagslivet til born i Zambia. Lærerrettleiing med oppgåver om skilnader i levekår, likeverd og menneskerettar.

  • Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett (KRLE 1. - 4. trinn)
  • Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 1. - 4. trinn)
  • Drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd (Samfunnsfag 1. - 4. trinn)
åpne

1. - 7.trinn

Leik med Chintu

Lær å lage leiker sjølv: fotball og leikebil

åpne

1. - 7.trinn

Chintu, Bernard og apekatten

Fortelling om Chintu og Bernard som hjelp ein apekatt med brukken arm. Egnar seg best til høgtlesing.

åpne

1. - 7.trinn

Jacobe

Filmen gir eit innblikk i livet til Jacobe (12) på landsbygda i Zambia. Med Lærerveiledning og oppgåver.

åpne

1. - 7.trinn

Kart over Zambia

Kart og kort tekst om Zambias geografi. Skriv ut kart av Zambia og Afrika og tegn inn byar, elver fjell, naboland, ol

åpne

1. - 7. trinn

Dyra i Afrika

Tekst ulike dyr som finst i Afrika. Med oppgåver.

åpne

1. - 7.trinn

Masker

I Afrika finst det eit utal masker som blir brukte i tradisjonelle ritual og dansar. Her er oppskrifta.

åpne

1. - 7.trinn

Eventyr fra Zambia (bokmål og nynorsk)

To eventyr fra Zambia. Kan også lastes ned ett og ett.

åpne

1. - 7.trinn

Zambias nasjonalsang

åpne

1. - 7. trinn

Zambias flagg

Fakta om flagget til Zambia. Last ned og fargelegg!

åpne

1. - 7.trinn

Finn forskjellar

Her kan du fylle ut det du veit, og gjerne lage nye kategoriar sjølv!

åpne

1. - 7.trinn

Matretter fra Zambia

Oppskrifter på populære og typiske zambiske matretter. Kan også skrives ut en og en.

åpne

1. - 7.trinn

Leik i Zambia

Leiker frå Zambia

åpne

1.-10.trinn

Kart Zambia med illustrasjoner

Kart over Zambia med illustrasjonar og fakta. NB! BOKMÅL

- Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 1.- 4. trinn)

- Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til teamene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (KRLE 5. - 7. trinn)

åpne

1.-10. trinn

Kart Afrika

Kart med flagg og namn på land og hovudstadar i Afrika. NB! BOKMÅL

åpne

5. - 7.trinn

Å være bonde i Zambia

Film om hvordan det er å være bonde i Zambia. Tema: klima og fattigdom. NB! Oppgaver på bokmål. 

- Lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt. (Utforskaren, Samfunnsfag)
- Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei. (Geografi, Samfunnsfag) 
- Beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast. (Geografi, Samfunnsfag). 

åpne

5. - 7.trinn

Snakk med Chintu!

Chintu snakkar nyanja. Skal du seie ”hei” til Chintu, seier du mwauka bwanji. Vil du lære fleire ord og utrykk?

åpne

5.-7.trinn

På bomullsmarka

Tekst om korleis bomull går frå bomullsbusk til klede, og problem knytt til bomullsproduksjon. Med oppgåver

- beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast (Samfunnsfag 7. trinn)

åpne

5. - 7.trinn

Landkryssord

I dette virvaret av bokstavar kan du finne 32 land. Du må leite både loddrett og vassrett.

åpne

5.-10.trinn

Faktaark

åpne

5.-10.trinn

Dagsreisen

Fotoserie med bild som er tatt av 11-åringar i Norge og Zambia. Med tilhøyrande temaoppgåver.

åpne

5.-10. trinn

Quiz om Zambia (kahoot)

Vi har brukt det populære quiz-programmet Kahoot og laget quiz om Zambia (bokmål).

åpne

7.-10. trinn

Skulen i Zambia

Tekst om skulesystemet i Zambia

- Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling (Samfunnsfag 10. trinn)

åpne

8.-10.trinn

Langfilm: Zambia

Vi blir kjent med tre unge som lever på landsbygda i Zambia. Tema: levekår, skole, helse, klima, jordbruk m.m. NB! Oppgaver på bokmål

Samfunnsfag
Geografi:
- Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn.
- Kartleggje variasjoner i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadane mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling.

Samfunnskunnskap:
- Gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettighetsærklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolksrettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar.

KRLE
Filosofi og etikk:
- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utg.pkt i kjente forbilder. 

åpne

8.-10.trinn

Bli kjent med Zambia

Introduksjon til Zambia. Teksten tar for seg ulikhetene i landet, dets naturressurser, skolesystem og helseutfordringer. NB! BOKMÅL

SAMFUNNSFAG
Geografi:
- Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn.
- Kartleggje variasjoner i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadane mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling.

Samfunnskunnskap:
- Gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettighetsærklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolksrettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar.

KRLE
Filosofi og etikk:
- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utg.pkt i kjente forbilder. 

åpne

8.-10.trinn

De unge døde

I denne filmen blir vi kjent med 16 år gamle Josephine. Josephine er HIV-positiv. Med oppgaver og spørsmål til refleksjonssamtale. NB! BOKMÅL

åpne

8.-10.trinn

Utdanning uansett

I filmen møter vi foreldreløse Inecta. Hun er heldig som får stipend til å gå på skole, men hun føler seg ofte annerledes enn de andre jentene. NB! BOKMÅL

åpne

8.-10.trinn

Kvifor er det fattigdom i Zambia?

Tekst der zambisk utdanningsekspert, avdelingsdirektør i NORAD m.fl. har svart på spørsmålet

- Gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på avkolonisering (Samfunnsfag 10. trinn)

- Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling (Samfunnsfag 10. trinn)

- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder (RLE 10. trinn)

åpne

8.-10.trinn

Ein kvardag med AIDS

Fakta om AIDS, malaria og tuberkolose og om utfordringane i kvardagen knytt til AIDS


8.-10.trinn

Å være jente i Zambia

Filmsnutt om hvordan det er å være jente i Zambia. NB! Oppgaver på bokmål. 

- Skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar (Utforskaren, Samfunnsfag).
- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder. (Filosofi og etikk, KRLE)

åpne