Planene våre fremover. Er du med?

I Zambia skal 3000 barn som i dag er utenfor skolen få begynne på skolen. 400 lærere skal kurses eller få lærerutdanning i perioden 2018-2020.

Bidra i Zambia

I Bangladesh skal 4 båtskoler fylles med skoleaktiviteter, og 12 språk- og leksegrupper skal startes opp i løpet av 2019.

Bidra i Bangladesh

I Peru skal vi bidra til at 6 skoler med totalt 730 elever blir pilotskoler for tospråklig undervisning i 2019. 67 lærere skal fullføre opplæring.

Bidra i Peru

I løpet av 2019 skal 1500 barn med minoritetsbakgrunn få gå på en god skole i sin egen landsby. 155 lærere skal kurses.

Bidra i Laos

Støtt oss!

Bli med å støtt vårt arbeid! Sammen kan vi være med å gi flere barn i verden de samme mulighetene. Hei Verdens konto: 3230 09 51677.