Bestilling

Materiell er gratis for skoler som har Hei Verden-aksjon. Øvrige skoler betaler for salgsvarene og porto/gebyr på minimum kr. 129,- avhengig av vekt.

De ulike små sør-produktene kan elevene selge til inntekt for aksjonen. Systemet er basert på tillit, slik at skolen får fritt tilsendt det antall varer de ønsker, mens usolgte varer returneres Hei Verden eller beholdes til neste års aksjon. Prisene er anbefalte minstepriser, skolen står fritt til å selge produktene for en høyere pris. Alle produktene er fairtrade.

  • Jobb en dag-kvitteringene kan også lastes ned her
  • Plakater og kart kan lastes ned her
  • Ranselpost kan lastes ned her
  • Loddbok kan lastes ned her

Salgsartikler

Snurrebasser fra Nepal

Håndlagede snurrebasser i tre fra Nepal. Spinner veldig lenge. Minimum salgspris: 25,-

Fingerdukker

Fingerdukker av filt fra Nepal. Minimum salgspris: 40,-

Sjongleringsballer

Sjongleringsball eller Hacky Sack, ypperlig til å trikse med. Minimum salgspris: 50,-

Kort fra Madagaskar

5-pakning med håndlagede kort med konvolutter. Unike med ekte, tørka og pressa blomster på. Minimum salgspris: 30,-

Armbånd

Vennskapsarmbånd i ulike farger. Minimum salgspris: 25,-

Nøkkelringer

Nøkkelringer av filt fra Nepal. Minimum salgspris: 50 kr.

Annet aksjonsmateriell (gratis)

Bøsser

Bøsser med plomber

Identitetskort

Kortet har lim på baksiden, og kan festes på jakken.

Loddbok

Loddbok med 75 lodd. Til bruk i basar. Last ned øverst på siden

Pantesekker

Sekker til å samle panteflasker. Les mer om panteordningen under Solidaritetsaksjon.

Plakater

Filosofibok bokmål

Illustrert bok om global ulikhet, menneskerettigheter og bærekraft. 25 kr per bok. Maks 3 stk per klasse.

Filosofibok nynorsk

Illustrert bok med filosofiske spørsmål om global ulikhet, menneskerettigheter og bærekraft. Maks 3 stk per klasse.

Ulikhetskart

Befolkningskart som illustrer hvor befolkningen i verden bor, hvor de rike og fattige bor. Kan også lastes ned.

Urettferdighetskart

Kart som viser verden delt inn i rike, middels rike og fattige land. Kan lastes ned fra sidene med undervisningsmat.

Plakat Bangladesh

Plakat med bilder av barns hverdagsliv. Kan også lastes ned fra sidene med undervisningsmateriell om Bangladesh.

Plakat Zambia

Plakat med bilder av barns hverdagsliv. Kan også lastes ned fra sidene med undervisningsmateriell om Zambia.

Plakat Peru

Plakat med bilder av barns hverdagsliv. Kan også lastes ned fra sidene med undervisningsmateriell om Peru.

Plakat Laos

Plakat med bilder av barns hverdagsliv. Kan også lastes ned fra sidene med undervisningsmateriell om Laos.

Kart Bangladesh

Kart av Bangladesh med illustrasjoner. Kan også lastes ned fra sidene med undervisningsmateriell om Bangladesh.

Kart Zambia

Kart av Zambia med illustrasjoner. Kan også lastes ned fra sidene med undervisningsmateriell om Zambia.

Kart Peru

Kart av Peru med illustrasjoner. Kan også lastes ned fra sidene med undervisningsmateriell om Peru.

Kart Laos

Kart av Laos med illustrasjoner. Kan også lastes ned fra sidene med undervisningsmateriell om Laos.

Kart Asia

Kart med flagg og navn på land og hovedsteder. Kan også lastes ned fra sidene med undervisningsmateriell om Bangladesh.

Kart Afrika

Kart med flagg og navn på land og hovedsteder. Kan også lastes ned fra sidene med undervisningsmateriell om Zambia.

Kart Sør-Amerika

Kart med flagg og navn på land og hovedsteder. Kan også lastes ned fra sidene med undervisningsmateriell om Peru.

Kart Asia

Kart med flagg og navn på land og hovedsteder. Kan også lastes ned fra sidene med undervisningsmateriell om Laos.

Faktaark Bangladesh

Faktaark om Bangladesh. Kan også lastes ned fra sidene med undervisningsmateriell om Bangladesh.

Faktaark Zambia

Faktaark om Zambia. Kan også lastes ned fra sidene med undervisningsmateriell om Zambia

Faktaark Peru

Faktaark om Peru. Kan også lastes ned fra sidene med undervisningsmateriell om Peru.

Fakaark Laos

Faktaark om Laos. Kan også lastes ned fra sidene med undervisningsmateriell om Laos.

Faktaark Norge

Faktaark om Laos. Kan også lastes ned fra sidene med undervisningsmateriell om Laos.

Peru plakat - Amazonas

Plakat med bilder av barns hverdagsliv fra prosjektet i Amazonas.

Alle barn har rett til

Kan også lastes ned fra sidene med undervisningsmateriell om barns rettigheter.

Fullfør bestilling

Send Bestilling

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(