• Hjem >
  • Alle barn har rett til...

Alle barn har rett til...

Bruk plakaten til å lære mer om barns rettigheter. Plakaten kan bestilles her eller lastes ned fra denne siden. Bli enige om de rettighetene dere synes er viktigst og skriv de inn i skyene på plakaten. Dere kan også skrive flere rettigheter i hver sky. Heng plakaten opp i klasserommet. 

Forslag til fremgangsmåte:

1)    Skriv alle rettighetene i barnekonvensjonen i stikkordsform på tavla. Hver elev får sette en prikk ved 7 av de rettighetene som de selv synes er viktigst. De rettighetene som får flest prikker blir skrevet på plakaten. Diskuter etterpå hvorfor akkurat disse rettighetene ble valgt.

2)    Elevene jobber i grupper på 3-5 hvor de i fellesskap blir enige om 10 rettigheter de synes er viktigst. Etterpå presenteres disse i felleskap. De rettighetene som flest grupper hadde nevnt får være med på plakaten. Diskuter hvorfor disse rettighetene ble valgt. 

Dere kan lære mer om barns rettigheter her.

Plakaten passer godt sammen med filmen og undervisningsopplegget Skole for alle - å leve med en funksjonsnedsettelse.


Kompetansemål

Samfunnsfag:                                                                                                

  • Presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finnst (4.trinn)                                                                                                 
  • Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land (7.trinn)                                                                     
  • Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd (10.trinn)