• Hjem >
 • Religion i Laos 1.-4. Trinn

Religion i Laos 1.-4. Trinn

I Laos finner vi flere ulike religioner, den aller største er buddhismen. I følge buddhismen blir man født på ny etter døden. Hvilket liv man får avhenger av hvordan man oppførte seg i det forrige livet. Målet for en buddhist er å nå Nirvana.

I byene er det mange flotte templer og statuer av Buddha. Tempelet er buddhismens hellige bygg. Der bor munkene, men de er også åpne for vanlige mennesker. Hver morgen ser du munker i oransje kapper som går gatelangs for å samle inn mat som folk har tilberedt, til gjengjeld synger munkene en bønn eller velsignelse for folket. De fleste guttene i Laos lever i en kortere eller lengre periode i tempel.

I denne filmen blir vi kjent med Novise Jonny som er 13 år og har levd to år i tempel. En novise er en slags læregutt i tempelet. Novisene lever som munker, men er ikke ennå utdannede og utnevnte munker.

Novise Johnny sover på rom sammen med novise Anoat på 15 år og novise Anoson på 12 år. Alle tre kom til tempelet da de var elleve år gamle. De er gode venner, og har sammen med voksenmunken Mangsiso blitt litt som en liten familie.

I filmen får vi også lære at de fleste urfolksgruppene i Laos ikke er buddhister, men har sin egen tro. Mange tror på ulike ånder som lever blant folk, i naturen og i menneskene.

Refleksjonssamtale

 • Var det noe i episoden som overrasket dere? I så fall hva?
 • Hva lærte dere om buddhismen i dagens episode?
 • Hva tror mange av urfolkene i Laos på?
 • Buddhismen er en av de store verdensreligionene. Hva er de andre verdensreligionene?
 • Hvorfor bor så mange gutter i Laos i kloster?
 • Hvordan tror du det hadde vært å bo i kloster? Hva så kjekt ut?
 • Var det noe med hvordan novisene og munkene lever som overrasket deg?

Oppgaver

1.  Lag en veggplakat om buddhismen og munkenes hverdag.

2.  Bli inspirert av det flotte tempelet, og lag et maleri eller tegning med motiv fra Laos. 

Kompetansemål:                                                                 

Samfunnsfag (4. trinn): 

 • Presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finst.               


KRLE (4. trinn):                                                                                                                                                                      

 • Samtale om og presentere sentrale fortellinger og trosforestillinger i østlige og vestlige religiøse tradisjoner                                                                                                                                                          
 • Beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn