Om oss

Hei Verden er en skolerettet informasjons- og bistandsorganisasjon som er livsynsnøytral og politisk uavhengig, med verdigrunnlag i FNs barne- og menneskerettighetskonvensjoner.

Vår visjon er skole for ALLE barn.

Hei Verdens formål er tredelt:

  • Bidra til at flere barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet
  • Bidra til at skoleelever i Norge får kunnskap om globale forskjeller
  • Bidra til økt engasjement for solidaritetsaksjoner på norske skoler

Hei Verden ble stiftet i 1973 av engasjerte skolefolk i Haugesund og Stavanger. Fram til 2000 var organisasjonen kjent under navnet Skolenes U-landsaksjon. Siden starten har organisasjonen støttet utviklingsprosjekt i mer enn 23 land.

Hei Verdens arbeid drives med midler innsamlet i grunnskoler rundt om i Norge. Vi får også støtte fra Norad, støttemedlemmer og gaver fra næringsliv og øvrige støttespillere.

Kontaktinformasjon

Hei Verden
Støperigata 38 (2.etasje)
4014 Stavanger

Tlf.: 51 88 55 00
Faks: 51 88 55 01

E-post: post@heiverden.no

Bankgiro: 3230.09.51677
Vippsnummer: 125585
Organisasjonsnr.: 971 518 421

Staben

Ingrid Vikse
Daglig leder
51 88 55 08
99 52 09 48 
ingrid@heiverden.no  

Hanne Siri Idsøe
Global undervisning
51 88 55 06
hannesiri@heiverden.no

Stine Årstad Jacobsen
Kommunikasjonsansvarlig
51 88 55 00
stine@heiverden.no

Anne Kristine Ekroll
Formidlings- og bistandskonsulent
51 88 55 09
annekristine@heiverden.no

Styret

Eva Næsheim (styreleder)
Advokat ved kommuneadvokatens kontor

Ingrid Ueland Wister (nestleder)
Avdelingsleder, Godeset skole

Kjetil Rio-Bergsvåg
Administrasjonssjef i Must

Ketil Fred Hansen
Førsteamanuensis i historie ved UIS. Underviser i samfunnsfag ved lærerutdanningen. 

Sonja Hauan
Regionalsjef, organisasjons-og lederutvikling for Assessit. 

Hilde Østerli Meling
Lærer, Tastarustå skole

Ingunn Anda Haug
Senior product developer, Lærdal Medical

Vara:

Marianne Wiig
Administrerende direktør, Coop BA

Gunnar Mæland
Lektor, Revheim Skole

Aline Kamudege
Daglig leder, Open Hands for You

Logo

Hei Verden har en rund logo og en skriftlogo.Hei Verdens logo (både gul og hvit) i RGB versjon og .png format i to forskjellige størrelser. Dersom dere tenger CMYK-versjon eller .ai format, ta kontakt så sender vi den (post@heiverden.no)

Last ned:

Rund logo, orginal: 200px eller 400px

Rund logo, negativ: 200px eller 400px

Skriftlogo, orginal: 200px eller 600px

Skriftlogo, negativ: 200px eller 600px