Om oss

Hei Verden er en skolerettet informasjons- og bistandsorganisasjon som er livssynsnøytral og politisk uavhengig, med verdigrunnlag i FNs barne- og menneskerettighetskonvensjoner. Bærekraftsmål 4 er førende for alt vårt arbeid.  

Vår visjon er skole for ALLE barn.

 Hei Verdens formål er tredelt:

  • Bidra til at flere barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet

  • Bidra til at skoleelever i Norge får kunnskap om globale forskjeller

  • Bidra til økt engasjement for solidaritetsaksjoner på norske skoler

Hei Verden ble stiftet i 1973 av engasjerte skolefolk i Haugesund og Stavanger. Fram til 2000 var organisasjonen kjent under navnet Skolenes U-landsaksjon. Siden starten har organisasjonen støttet utviklingsprosjekt i mer enn 23 land.

Hei Verdens arbeid drives med midler innsamlet i grunnskoler rundt om i Norge. Vi får også støtte fra Norad, støttemedlemmer og gaver fra næringsliv og øvrige støttespillere.

Siden oppstarten har Hei Verden engasjert elever for en bedre verden. Ved å arrangere solidaritetsaksjoner har elevene fått kjennskap til verden rundt oss og en bedre forståelse for globale spørsmål. Samtidig har elevene fått opplever handlingskraft og glede av å bidra ved å arrangere ulike aksjoner for å samle inn penger til Hei Verdens prosjekter i Sør. Det er et viktig prinsipp for Hei Verden at innsamlingsaksjonene skjer i en kontekst av respekt og likeverd. Vi ønsker at elevene skal få en forståelse for de strukturelle forskjellene i verden, og hvordan disse bidrar til urettferdig fordeling av ressursene. Når skoleelever i Norge engasjerer seg skal det være i solidaritet med elever i andre land, som ikke har de samme mulighetene. Derfor bruker vi ordet solidaritetsaksjoner. 

Hei Verden har i dag utdanningsprosjekter i Laos, Bangladesh, Zambia og Peru. Alle prosjektene har som mål å sikre kvalitetsutdanning til marginaliserte grupper. Urfolk, jenter og mennesker med nedsatt funksjonsevne har derfor et tydelig fokus. Hei Verden har en uttalt målsetting om å primært arbeide i rurale og marginaliserte områder. I disse områdene er det generelt færre barn som begynner på skolen og som fullfører grunnskolen og kvaliteten på undervisningen er ofte dårligere enn i sentrale strøk. Hei Verden implementerer ikke egne prosjekter, men støtter lokale organisasjoner og prosjekter. Vi mener at et vellykket utviklingssamarbeid forutsetter god kontekstforståelse. Dette innebærer kunnskap om blant annet økonomiske og sosiale forhold, historie, kultur og tenkemåte, religiøse forestillinger og maktforhold. Dette oppnår vi best ved å samarbeide med organisasjoner som har en tydelig lokal forankring. Gjennom våre prosjekter og samarbeidspartnere arbeider vi også for å styrke sivilsamfunnet i prosjektlandene.

Hei Verden bloggen

Les mer om vårt arbeid på Hei Verden bloggen 

Kontaktinformasjon

Hei Verden
Støperigata 38 (2.etasje)
4014 Stavanger

Tlf.: 51 88 55 00

E-post: post@heiverden.no

Bankgiro: 3230.09.51677
Vippsnummer: 125585
Organisasjonsnr.: 971 518 421

Staben

Ingrid Vikse
Daglig leder
51 88 55 08
99 52 09 48 
ingrid@heiverden.no  

Hanne Siri Idsøe
Global undervisning
51 88 55 06
hannesiri@heiverden.no

Stine Årstad Jacobsen
Kommunikasjonsansvarlig
51 88 55 00
stine@heiverden.no

Styret

Ivar Munthe (Styreleder)
Pensjonist og tidligere prosjektansvarlig i Hei Verden.

Kjetil Bergsvåg (Nesteleder)
Økonomisjef i Lyse Energisalg og Lyse Smartly

Ketil Fred Hansen
Førsteamanuensis i historie ved UIS. Underviser i samfunnsfag ved lærerutdanningen. 

Elisabeth Huse
Kommunikasjonssjef i Rogaland fylkeskommune

Rigmor S. Krogh
Avdelingsleder Stangeland skole

Ingunn Anda Haug
Senior product developer, Lærdal Medical

Gunnar Mæland
Lektor, Revheim Skole

Vara:

Ingrid Høiland
Pensjonert lærer

Wenche Skorge
Rådgiver i privat firma

Sigfrid Underbakke
Rektor, Hafrsfjord Skole


Logo

Hei Verden har en rund logo og en skriftlogo.Hei Verdens logo (både gul og hvit) i RGB versjon og .png format i to forskjellige størrelser. Dersom dere tenger CMYK-versjon eller .ai format, ta kontakt så sender vi den (post@heiverden.no)

Last ned:

Rund logo, orginal: 200px eller 400px

Rund logo, negativ: 200px eller 400px

Skriftlogo, orginal: 200px eller 600px

Skriftlogo, negativ: 200px eller 600px