Om oss

Hei Verden er en skolerettet informasjons- og bistandsorganisasjon som er livsynsnøytral og politisk uavhengig, med verdigrunnlag i FNs barne- og menneskerettighetskonvensjoner.

Vår visjon er skole for ALLE barn.

Hei Verdens formål er tredelt:

  • Bidra til at flere barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet
  • Bidra til at skoleelever i Norge får kunnskap om globale forskjeller
  • Bidra til økt engasjement for solidaritetsaksjoner på norske skoler

Hei Verden ble stiftet i 1973 av engasjerte skolefolk i Haugesund og Stavanger. Fram til 2000 var organisasjonen kjent under navnet Skolenes U-landsaksjon. Siden starten har organisasjonen støttet utviklingsprosjekt i mer enn 23 land.

Hei Verdens arbeid drives med midler innsamlet i grunnskoler rundt om i Norge. Vi får også støtte fra Norad, støttemedlemmer og gaver fra næringsliv og øvrige støttespillere.

Kontaktinformasjon

Hei Verden
Støperigata 38 (2.etasje)
4014 Stavanger

Tlf.: 51 88 55 00
Faks: 51 88 55 01

E-post: post@heiverden.no

Bankgiro: 3230.09.51677
Vippsnummer: 125585
Organisasjonsnr.: 971 518 421

Staben

Ingrid Vikse
Daglig leder
51 88 55 08
99 52 09 48 
ingrid@heiverden.no  

Hanne Siri Idsøe
Global undervisning
51 88 55 06
hannesiri@heiverden.no

Stine Årstad Jacobsen
Kommunikasjonsansvarlig
51 88 55 00
stine@heiverden.no

Anne Kristine Ekroll
Formidlings- og bistandskonsulent
51 88 55 09
annekristine@heiverden.no

Styret

Eva Næsheim (Styreleder)
Advokat ved kommuneadvokatens kontor

Kjetil Rio-Bergsvåg (Nesteleder)
Økonomisjef i Lyse Energisalg og Lyse Smartly

Ketil Fred Hansen
Førsteamanuensis i historie ved UIS. Underviser i samfunnsfag ved lærerutdanningen. 

Sonja Hauan
Regionalsjef, organisasjons-og lederutvikling for Assessit. 

Hilde Østerli Meling
Lærer, Tastarustå skole

Ingunn Anda Haug
Senior product developer, Lærdal Medical

Gunnar Mæland
Lektor, Revheim Skole

Vara:

Ivar Munthe
Pensjonist, tidligere prosjektansvarlig i Hei Verden. 

Sigfrid Underbakke
Rektor, Hafrsfjord Skole

Tonje Håkull Mathisen
Lærer, Lassa Skole

Logo

Hei Verden har en rund logo og en skriftlogo.Hei Verdens logo (både gul og hvit) i RGB versjon og .png format i to forskjellige størrelser. Dersom dere tenger CMYK-versjon eller .ai format, ta kontakt så sender vi den (post@heiverden.no)

Last ned:

Rund logo, orginal: 200px eller 400px

Rund logo, negativ: 200px eller 400px

Skriftlogo, orginal: 200px eller 600px

Skriftlogo, negativ: 200px eller 600px