Peru

I 2022 avviklet Hei Verden sitt prosjekt i Cusco-fjellene i Peru etter 20 års arbeid med quechuafolket, et av urfolkene i Peru. Prosjektet har vært svært vellykket, og ved hjelp av innsamlede midler fra skoleelever i Norge er prosjektet nå bærekraftig og evner å stå på egne ben.

Likevel er behovet for bistand i Peru stort og vi fortsetter arbeidet vårt i landet, men forflytter oss til Amazonas. Nærmere bestemt fem ulike landsbyer i Loreto-regionen. Her jobber vi med kichwafolket, også et av urfolkene i Peru. Det er over 52 ulike urfolksgrupper i Peru. De snakker gjerne sitt eget språk, og har sin egen kultur. Det offisielle språket i Peru er spansk, men i realiteten har over halvparten av befolkningen et annet morsmål. 

De fleste fra kichwafolket lever i dag i fattigdom og opplever å bli diskriminert i eget land. De har kichwa som morsmål, og opplever at det kan være vanskelig å få seg jobb da mange arbeidsgivere ikke vil ansette dem fordi de snakker dårlig spansk. Alle avgjørelser som tas i Peru tas på spansk. Ettersom flere kichwaer ikke forstår spansk, har de heller ikke mulighet til å delta i demokratiske prosesser og kjempe for sine rettigheter. 

På skolen i Peru undervises det ofte kun på spansk. Flere tusen kichwabarn sitter derfor på skolebenken uten å forstå hva læreren sier. Dette har ført til at flere dropper ut av skolen før de har fullført barneskolen. Uten utdanning er det vanskelig for disse barna å komme ut av den vonde fattigdomsspiralen. Covid førte med seg lange perioder stengte skoler, noe som resulterte i at 1. og 2. klassingene som skulle begynt på skolen i løpet av pandemien aldri lærte seg å lese eller skrive.

Hei Verden jobber for å videreutdanne lærere, utvikle lokalt pensum og utvikle tospråklige og interkulturelle undervisningsmetoder slik at barn får lære på en måte som er tilpasset deres språk og kultur. Dette ser vi hjelper, og flere kichwabarn går nå på skole. Ikke bare det, men foreldrene kommer også til skolen og ønsker utdanning. Da de var barn var det ikke mulig å få undervisning på kichwa! 

I Peru samarbeider Hei Verden med Tarea. Du kan lese mer om Tarea på deres hjemmeside (NB! kun på spansk).


Se filmen om Hei Verdens prosjekt med quechuafolket i Cusco, Peru. 


Bildeserier

På skolen

Quechua

Livet i fjellene

Last ned