Peru

Det offisielle språket i Peru er spansk, men i realiteten har over halvparten av befolkningen et annet morsmål. Quechuafolket er en urfolksgruppe som snakker quechua, og har sin egen kultur. De fleste fra quechuafolket lever i dag i fattigdom og opplever å bli diskriminert i eget land. Det kan være vanskelig å få seg jobb, da mange arbeidsgivere ikke vil ansette noen fra quechuafolket bare fordi de er quechua og fordi de snakker dårlig spansk. Alle avgjørelser som tas i Peru tas på spansk. Ettersom flere quechuaer ikke forstår spansk, har de heller ikke mulighet til å delta i demokratiske prosesser og kjempe for sine rettigheter. 

På skolen i Peru undervises det ofte kun på spansk. Flere tusen quechuabarn sitter derfor på skolebenken uten å forstå hva læreren sier. Dette har ført til at flere dropper ut av skolen før de har fullført barneskolen. Uten utdanning er det vanskelig for disse barna å komme ut av den vonde fattigdomsspiralen. 

Hei Verden jobber for å videreutdanne lærere, utvikle lokalt pensum og utvikle tospråklige og interkulturelle undervisningsmetoder slik at barn får lære på en måte som er tilpasset deres språk og kultur. Dette ser vi hjelper, og flere quechuabarn går nå på skole. Ikke bare det, men foreldrene kommer også til skolen og ønsker utdanning. Da de var barn var det ikke mulig å få undervisning på quechua! 

I Peru samarbeider Hei Verden med Tarea. Du kan lese mer om Tarea på deres hjemmeside (NB! kun på spansk). 


Se prosjektfilmen om Hei Verden i Peru


Bildeserier

På skolen

Quechua

Livet i fjellene

Last ned