Zambia

Rundt 200 000 barn i Zambia går ikke på skole, fordi det mangler både lærere og skolebygg. I 2020 har antallet barn ute av skolen økt kraftig på grunn av Covid-19. På landsbygda i Zambia har foreldrene i lokalsamfunnet startet sine egne skoler, slik at barna skal slippe å gå i timevis for å komme til skolen. Uten støtte fra myndighetene er disse skolene i dårlig stand, de mangler skikkelig utstyr og klasserommene er overfylte av elever. Ofte må hele klassen dele på et par lærebøker og læreren kan være den personen i landsbyen som tilfeldigvis har gått lengst på skole selv. Dårlig kvalitet i skolen gjør at mange slutter. Bare halvparten av barna i Zambia fullfører barneskolen og 60% av befolkningen på landsbygda er analfabeter. 

Hei Verden bidrar til å utbedre skolebygg, få bedre utstyr og lærebøker. Ufaglærte lærere får dra på kurs hvor de lærer å bli gode pedagoger. Både lærere og elever sier at de lærer mye mer på skolen når læreren har fått gått på kurs. I tillegg får foreldrene i landsbyen hjelp til å lære hvordan de skal drifte skolene på best mulig måte. 

I Zambia er det vanlig at barn med funksjonsnedsettelser blir holdt hjemme og ikke får gå på skolen. Det er vanskelig å vite nøyaktig hvor mange barn det dreier seg om, for familiene holder dem ofte skjult. Det er mye skam knyttet til å ha funksjonsnedsettelser i Zambia. Jenter blir også ofte holdt utenfor skolen. Det er tradisjon at kvinner er hjemme og steller i huset og oppdrar barn. Derfor blir heller ikke utdanning for jenter prioritert. Flere jenter må gifte seg og blir gravide tidlig, og da må de slutte på skolen.

Hei Verden jobber for å få barn med funksjonsnedsettelser inn i skolen. Ofte er det bare små tilpasninger som skal til for at disse barna skal klare seg fint i skolehverdagen. Vi arbeider også for at jenter skal få samme muligheter til utdanning som gutter. 

I Zambia samarbeider vi med Zambia Open Community Schools (ZOCS). Du kan lese mer om ZOCS ved å besøke deres hjemmesideSe prosjektfilmen om Hei Verden i Zambia


Bildeserier

På skolen i Zamiba

Elever

Lærerkurs

Livet på landsbyen i Zambia

Dyr i Zambia

Fotball

Last ned