De som syr klærne dine

Har du noen gang tenkt over hvor klærne dine er laget, og av hvem? Vet du hvor mye penger de tjener, hvor mange timer de jobber, og under hvilke arbeidsforhold de arbeider?

I dag jobber over fire millioner mennesker i Bangladesh i klesindustrien, og cirka 80 prosent av det Bangladesh eksporterer til andre land er tekstiler. 7000 tonn klær ble importert fra Bangladesh til Norge i fjor. Kanskje du har på deg noen plagg fra Bangladesh?

Hvorfor produsere klær i fattige land? 

Bangladesh er et fattig land, med over 160 millioner innbyggere. Arbeidsledigheten er stor og det er vanskelig å finne jobb. Mange er derfor glade bare de får en jobb - uansett hva slags type jobb og hvilke arbeidsforhold de må arbeide under.

De store klesgigantene ønsker å produsere så billige klær som mulig, slik at de kan tjene mest mulig penger. På begynnelsen av 2000-tallet så flere klesgiganter at Bangladesh var et land det var lønnsomt å produsere klær i. Prisnivået i landet var lavt, lønningene var lave og befolkningen desperate etter arbeid. Et problem var at det var ikke så mye plass til å bygge nye fabrikker i Dhaka. Byen er allerede full av mennesker og bygninger. Dette resulterte i at flere av fabrikkene ble bygd veldig høye, og i noen tilfeller bygde de flere etasjer oppå gamle bygg.

Mange av disse fabrikkene er derfor utrygge bygninger med få rømningsveier og dårlig inneklima. Dette har arbeiderne i Bangladesh sårt fått erfare. 24.november 2012 døde minst 112 arbeidere i en brann i klesfabrikken de jobbet i. Fabrikken hadde ingen nødutganger, så arbeiderne ble enten fanget i flammene, eller døde da de hoppet ut av vinduene for å slippe unna brannen. Et halvt år senere, 24.april 2013, døde minst 1129 mennesker og minst 2500 mennesker ble hardt skadet, da en ni etasjers klesfabrikk raste sammen. Allerede dagene før kollapsen rapporterte arbeiderne om sprekker i veggene. Dagen før bygningen raste sammen fikk arbeiderne gå hjem, fordi flere mente det var fare for at bygningen kunne kollapse. Eieren av bygningen leide inn en ingeniør til å gå over sprekkene. Ingeniøren konkluderte med at bygningen var trygg. Dagen etter ble arbeiderne ringt inn på jobb, og arbeiderne som ikke ønsket å gå tilbake på jobb ble slått med plastflasker og truet med å miste flere dagers lønn hvis ikke de gikk tilbake til arbeid.

«We are all scared», fortalte en ung kvinne til en BBC-reporter i det hun ble presset av arbeidsgiveren sin til å gå tilbake på jobb i bygningen. Den unge kvinnen døde da bygningen kollapset bare noen få timer senere.

Ulykken med Rana Plaza gjorde at verden fikk øynene opp for klesindustrien i Bangladesh, og forholdene til arbeiderene der. Avtaler som blant annet sikrer god standard på fabrikkbyggene har kommet på plass etter ulykken. Allikevel er det en lang vei å gå for å sikre rettighetene til arbeiderne i klesindustrien i Bangladesh.

(Her er en liten videosnutt fra Rana Plaza. Videoen er på engelsk)

Levelønn er ikke det samme som minstelønn

Mange land har såkalte minstelønnssatser. Disse satsene er satt som et minimumskrav til bedrifter som har industri i landet. I Norge er disse satsene forhandlet frem av fagbevegelsen og arbeidsgiverorganisasjoner. I fattige land som Bangladesh er det ofte farlig å være fagorganisert, og det er dem som sitter med makten som bestemmer hva som skal være minstelønn. Erfaringer fra mange fattige land viser at minstelønnen er så lav at arbeiderne bare har akkurat nok til å overleve. Hvis noe uforutsett skjer i livet deres må de ta opp lån for å betale dette.

Levelønn betyr at lønnen skal dekke de grunnleggende behovene til arbeideren og dens familie (mat, rent vann, husrom, klær, utdanning for barna og grunnleggende helsetjenester) og litt ekstra til sparing og/eller uforutsette utgifter. Flere bedrifter har de siste årene snudd på krona og så smått begynt å innføre levelønn.

Refleksjonsspørsmål

  • Hvorfor tror dere at kleskjedene ikke har lagt til rette for at arbeiderene deres skal ha trygge og gode arbeidsforhold? 
  • Hva tror du må til før arbeidere i fattige land skal få de arbeiderrettighetene de har krav på? 

Oppgaver

Gå gjennom klærne du har på deg og se  hvor de produsert. Skriv en liste på tavla over hvilke land de fleste klærne elevene i klassen er fra. Ta for dere de tre øverste landene på listen og finn ut hvordan arbeidsforholdene er i disse landene. Presenter funnene for hverandre etterpå

Finn ut hva du som forbruker kan gjøre for å sikre at arbeiderne som syr klærne dine får en lønn de kan leve av.

Se Aftenposten-serien om de norske ungdommene som får et tøft møte med forholdene i en klesfabrikk i Kambodsja.Se sesong 2 her: 

http://www.aftenposten.no/webt...

Kilder: fivh.no; bbc.news.com; clean clothes campaign.

Kompetansemål

KRLE (10. trinn):

  • Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom                                                                                                          

Samfunnsfag (10. trinn):        

  • Vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet
  • Beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftig samfunn                                                         
  • Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd.