Klimaendringer i bangladesh, 8.-10.trinn

I filmen blir vi kjent med 7 år gamle Moon som bor i en liten landsby ved grensen til India. Flom oversvømmer nesten hele landsbyen seks måneder i året. Da må hennes og mange andre familier bo sammen på et trangt lite område. Det har alltid vært sånn i dette området, og det skyldes flere ting, blant annet regntiden, at snøen i Himalaya-fjellene smelter, og sykloner. Til slutt blir det så mye vann som møtes på et sted at elvene flommer over, og vannet kryper opp til husene og ødelegger hjemmene til mange mennesker. Se nederst på siden for å laste ned lærerveiledning i pdf-format. 

Refleksjonsspørsmål

·      Merker vi noe til klimaendringene i Norge i dag?

·      Hvordan tror dere global oppvarming kommer til å påvirke Norge?

·      Mange miljøorganisasjoner snakker om "klimarettferdighet". Hva tror dere det betyr?

·      Hva tror dere menes med at klimaendringene er "dobbelt urettferdig" for barn som lever i fattigdom? 

·      Hva tror dere er grunnen til at vi mennesker ikke gjør (enda) mer for å redde klimaet? 

·      Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å prøve redde klimaet?

·      Se filmsnutten om Ryan på 7 år som er sjefen i sitt eget flaskepante-firma:
https://www.youtube.com/watch?v=TGx5CJcF044 

·      Nå har dere sett at 7 år gamle Ryan gjør det han kan for å bedre klima. Kan dere som klasse bli enige om å gjøre noe bra for klima? Prøv å kom fram til et klimavennlig tiltak dere kan starte allerede i dag.


Oppgaver            

1.     Gå gjennom rettigheter i barnekonvensjonen. Hvilke rettigheter blir truet av klimaendringene? Forklar hvorfor og hvordan.

2.     Skriv et brev til Klima- og miljøministeren i Norge og fortell om hvor urettferdig dere syntes klimaendringene er. Adressen er: Kongens gate 20, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo.

3.     Skriv en tekst hvor du prøver å svare på: «Hva kan vi gjøre for å redde klima?»

4.     For å lære mer om klimaurettferdighet, kan dere se denne filmen og løse oppgavene som hører til.


Utforsk

1.     Bruk internett til å finne ut:

a.     Hvilke andre land i verden vil bli oversvømt først hvis havnivået fortsetter å stige?

b.     Les mer om klimaflyktninger, og finn eksempler andre steder/land i verden hvor mennesker har måttet flytte på grunn av klimaendringer.

2.     Det er gjort mye forskning på klima det siste året, men det finnes også mange ulike meninger.

a.     Bruk internett til å finne ut: Hva er en klimaskeptiker eller en klimafornekter?

b.     Når man søker på nett om klimadebatten finner man mange ulike stemmer og kilder. Skriv ned 7 ulike kilder hvor du finner informasjon om klimaendringene, og diskuter deretter i klassen hvilke kilder dere kan stole på, og hvilke som virker useriøse.

c.     Gå inn på www.faktisk.no og søk opp «klima». Dette er en nettside som sjekker om påstander i media faktisk er sanne eller ikke. Sakene er farget i grønt, gult og rødt hvorav grønt betyr at påstanden er sann, gult er delvis sant og rødt betyr at det er feil. Finner dere noen påstander her som ikke stemmer med det dere trodde fra før?

3.     NRK har en egen nett-sak med bilder fra Norge som viser hvordan klimaendringene har påvirket oss. Se/les den sammen på storskjerm i klassen, eller hver for dere, eller som lekse og diskuter funnene. Er dere overrasket?
https://www.nrk.no/jakten-pa-klimaendringene-1.14375177

Kompetansemål

Naturfag (10. trinn):                                                                                                                                       

  • Drøfte hvordan energiproduksjon og energiforbruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt 
  • Beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer                                                                                                                 

Samfunnsfag (10. trinn):     

  • Beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn

Last ned

Lærerveiledning

8.-10.trinn

Last ned