Religion i Bangladesh

Her kan du lære om de ulike religionene og de ulike religiøse høytidene i Bangladesh.

Et muslimsk land

I Bangladesh tar det ikke lang tid før man får øye på en av de mange moskeene, eller hører bønnerop som strømmer ut fra moskeenes høyeste tårn, minareten. Rundt 90 % av befolkningen er nemlig muslimer. 


Muslimer feirer to store høytider hvert år. Eid al-fitr er en takkefest for å avslutte fasten ramadan, og eid al-adha er en ofringsfest. Under begge feiringene går muslimer i moskeen. I Bangladesh spiser familier og venner god mat sammen under eid. Mange pynter seg litt ekstra og maler hendene med mehndi. På ofringsfesten er det vanlig å slakte en ku eller en sau. Kjøttet deler familiene i tre, hvor de spiser en del selv, gir en del til familien sin, og den siste delen til fattige. I Dhaka, hvor det bor 20 millioner mennesker, blir flere millioner kuer slaktet!

Alle gleder seg til denne festen, da blir alle gode og mette. Alle, uansett om de er rik eller fattig, får et godt og stort kjøttmåltid. Er ikke det en fin tradisjon?

Mange er hinduer

De fleste som ikke er muslimer i Bangladesh er hinduer. Hinduene i Bangladesh feier en stor fest som heter Durga Puja. Det er en festival som varer i seks dager. Under festivalen går de i tempelet, familiene spiser god mat, kjøper nye klær hvis de har råd til det, og pynter seg. I tillegg er det store arrangementer i byene, med flotte statuer og vakker musikk. Alle er velkomne på disse arrangementene, uansett religion. 

På våren feirer hinduene Holi festivalen, og mange feirer med å kaste vann i mange ulike farger på hverandre. 

Buddhister og kristne

En liten andel av befolkningen i Bangladesh er buddhister eller kristne. Noen er også animister. Animisme er troen på at alt har en sjel eller ånd, både døde og levende ting. 

Selv om dette er en liten andel av den totale befolkningen i Bangladesh blir det ganske mange mennesker, siden landet har en så stor befolkning. 

Mehndi på hendene

Uansett religion liker barna og kvinnene å tegne mehndi på hendene sine. Når det er Eid, Durja Puja eller jul maler kvinner og barn hendene sine i flotte mønster. Fint, ikke sant?


Oppgaver:

  • Hvilke ulike religioner har elevene i din klasse og hvilke høytider feires? 
  • Både den muslimske helligdagen Eid al-adha og den kristne høytiden jul markerer hendelser beskrevet både i bibelen og koranen. Hvilke hendelser er dette og er det noen forskjeller i måten de blir beskrevet på? 
  • De største religionene i Bangladesh beskrives som verdensreligioner. Hvilke andre verdensreligioner finnes, og hva er kjennetegnet på en verdensreligion? 
  • Hvilke religioner er størst i nabolandene til Bangladesh? 
  • Finn ut hvor mange mennesker som bor i Bangladesh. 90 % av befolkningen er muslimer. Hvor mange mennesker utgjør det? Hvor mange mennesker tilhører andre religioner?

Kompetansemål 

KRLE (7. trinn):                                                                                                                                           

  • Beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner