Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle verdens land som beskytter alle barns rettigheter - derfor blir den ofte bare kalt Barnerettighetene eller Barns rettigheter.

Her er en barnevennlig versjon av konvensjonen:

1. Alle som ikke har fylt 18 år er barn.

2. Barnekonvensjonen gjelder for alle barn – uansett hvor de kommer fra, hvilken religion de har, hvilken kultur de tilhører, hvilke språk de snakker, hvilke farge på huden de har, om de er gutt eller jente, eller om de har funksjonshemninger.

3. Staten skal ha regler som beskytter barn, og staten må høre på barn i saker som gjelder dem.

4. Politikerne i landet barnet bor har ansvaret for at alle barnerettighetene gjelder i landet deres.

5. Voksne skal passe på at barnerettighetene blir overholdt.

6. Alle barn har rett til å leve og å ha det bra.

7. Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.

8. Staten skal respektere barnets familie, navn og nasjonalitet.

9. Alle barn har rett til å leve sammen med foreldrene hvis de har det godt sammen med dem.
Hvis de ikke har det godt, skal staten hjelpe dem å finne en ny familie.

10. Alle barn har rett til å bli gjenforent med familien sin dersom de bor i forskjellige land.
Alle barn har rett til å ha kontakt med begge foreldrene sine.

11. Staten skal passe på at ingen barn blir kidnappet.

12. Alle barn har rett til å si sin mening og å bli hørt i saker som gjelder for dem.

13. Alle barn har rett til å få informasjon om saker som gjelder for dem.

14. Alle barn har rett til å tenke og tro det de ønsker.

15. Alle barn har rett til å være med i organisasjoner.

16. Alle barn har rett til privatliv.

17. Alle barn har rett til å se og høre på nyheter som er tilpasset dem.

18. Alle barn har rett til omsorg.

19. Ingen har rett til å skade et barn.

20. Alle barn har rett til å føle seg trygge og til å få beskyttelse.

21. Adopsjon av barn kan bare skje under strenge regler.

22. Barn på flukt har rett til å få hjelp uansett hvor det er. Barnet har også rett til å bli gjenforent med foreldrene sine.

23. Barn med spesielle behov har rett til tilrettelegging som gjør at de kan leve et godt og aktivt liv.

24. Alle barn har rett til et sunt liv og god helse.

25. Staten skal passe på at barn som bor på institusjoner, som for eksempel sykehus og barnehjem, har det godt der.

26. Alle rett til å få den hjelpen, og de pengene de har krav på, etter landets lover.

27. Politikerne i landet barnet bor har ansvar for å gi barn det de trenger, hvis ikke de får det av foreldrene sine.

28. Alle barn har rett til en god utdanning. Utdanning skal være gratis.

29. På skolen skal alle barn lære om respekt for menneskerettigheter, barns rettigheter og for naturen.
De skal lære gode holdninger om fred og om å ha respekt for hverandre.

30. Barn av minoriteter og urfolk har rett til å beholde kulturen, religionen og språket sitt.

31. Alle barn har rett til fritid og lek.

32. Alle barn skal beskyttes fra farlig barnearbeid. Barn har ikke lov til å arbeide i stedet for å gå på skolen.

33. Alle barn skal beskyttes fra narkotika.

34. En voksen person har ikke lov å gjøre ting med kroppen til et barn som barnet ikke vil.

35. Det er ikke lov å selge et barn.

36. Alle barn har rett til beskyttelse mot det som kan ødelegge for at barnet skal vokse opp til å bli en trygg og frisk ungdom, og etter hvert voksen.


37. Det er ikke lov å torturere et barn. Hvis et barn må i fengsel, må det behandles godt.

38. Alle barn skal beskyttes mot krig. Et barn skal aldri være soldat.

39. Staten skal hjelpe barn som har opplevd vonde ting.

40. Staten skal hjelpe barn som gjør ulovlige ting, heller enn å straffe dem.

41. Hvis staten har lover som er bedre for barn, gjelder alltid de beste lovene.

42. Staten skal sørge for at både barn og voksne lærer om barns rettigheter.


Barnekonvensjonen må bli respektert og overholdt!

Kompetansemål

Samfunnsfag:                                                                                                 

  • Presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finnst (4.trinn)                                                                                                 
  • Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land (7.trinn)                                                                      
  • Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd (10.trinn)