Retten til utdanning

Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse – dette står nedfelt i FNs barnekonvensjon. Selv om nærmest alle land i verden har skrevet under på konvensjonen, er det fremdeles mange barn som ikke får oppfylt rettighetene sine. Det betyr blant annet at mange barn ikke får gått på skole og mister muligheten til å få en utdanning som kan gi dem valgmuligheter inn i framtiden.


Filmen i dette undervisningsopplegget fokuserer på hvorfor det er viktig å gå på skole i tillegg til at den tar opp en del av hindringene og utfordringene knyttet til barns skolegang i fattige land.

Se den som en enkeltstående film eller i sammenheng med barnekonvensjonen. Hei Verden har lagd en barnevennlig utgave av FNs barnekonvensjon som du finner her. La elevene få en introduksjon til rettighetene før dere ruller film.

Mål med undervisningsopplegget

 • Norske elever skal få kunnskap om hvorfor det er viktig å gå på skolen.
 • Elevene skal få forståelse for hvorfor fattigdom er en av de største truslene mot barnas rett til utdanning.
 • Elevene skal kunne reflektere over hvor heldige de er som bor i et rikt land, hvor skolen er gratis og hvor de får en utdanning som gir flere valgmuligheter for livet som ungdom og voksen.

  Filmen, teksten og refleksjonsspørsmålene er ment til 5. – 10. trinn, mens de to oppgavene på slutten er ment til ungdomstrinnet. I lærerveiledningen som du kan laste ned nederst på siden finner du kompetansemålene som er relevante for opplegget.

Refleksjonsspørsmål

Utdanning

Dersom klassen har studert de barnevennlige barnerettighetene (her) på Hei Verdens nettside, kan dere starte med følgende spørsmål:

 • Hvordan blir rettighetene i barnekonvensjonen brutt på grunn av fattigdom?
 • Er det greit at barn jobber, når de samtidig får mulighet til å gå på skolen? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Nevn fem grunner til hvorfor skole er viktig!
 • Blir barns rettigheter brutt i Norge? Når? Hvordan?
 • Hvorfor er det viktig at barn får tid til å leke og å ha fritid?
 • Hvorfor er det greit at barn hjelper til hjemme?
 • Hva kan vi, her i Norge, gjøre for at barn i andre land skal få oppfylt rettighetene sine?
 • Hva kan vi gjøre for at alle barn i Norge får oppfylt sine rettigheter?

I barnekonvensjonen står det at alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse. Skolen skal lære barna om respekt for menneskerettigheter og barns rettigheter.

I Zambia er det mange barn som vokser opp uten at det er skole i nærheten. Og i Bangladesh og Laos er det mange barn som må jobbe i stedet for å gå på skolen for at familien skal ha nok penger til mat og klær.


Jenter og barnekonvensjonen

I barnekonvensjonen står det at rettighetene gjelder for alle barn – uansett hvor de kommer fra, hvilken religion de har, hvilken kultur de tilhører, hvilke språk de snakker, hvilke farge på huden de har, om de er gutt eller jente, eller om de har funksjonshemninger

I Bangladesh er det ikke vanlig at jenter jobber, så fattige familier har ikke råd til å ha jentene sine boende hjemme. Dette gjør at fattige familier med jentebarn må gifte bort jentebarna, slik at de kan få en mann som betaler for henne.

 • Hvorfor er det viktig at jenter får seg jobb og tjener penger i Bangladesh?
 • Et berømt sitat sier: ”hvis du utdanner en jente utdanner du en hel familie”. Hva tror dere det betyr?
 • Et lignende sitat er: ”hvis du utdanner en jente utdanner du en hel nasjon”. Hva tror dere dette betyr? (jenter blir mødre og de har hovedansvaret for oppdragelsen av barna – jo mer kunnskap jenter har, desto lettere blir det for dem å oppdra barna til å ha respekt for menneskerettigheter + sikre barna deres en god helse og utdanning
 • Er det forskjell mellom gutter og jenter i Norge? Blir alle behandlet likt?
 • Hvor gammel må man være for å gifte seg i Norge?


Fritid og lek

I Barnekonvensjonen står det at alle barn har rett til å leve og å ha det bra. Også står det at alle barn har rett til å ha fritid og til å leke. Mange barn har ingen fritid og får ikke tid til å leke. Andre steder er det kanskje farlig å leke.

Somwai, gutten fra Laos som dere møter i filmen, har nesten ikke tid til å leke. Familien hans lever i fattigdom, så foreldrene er helt avhengige av at han hjelper til i huset og er med foreldrene på jobb.

Oppgave 1 - Ungdomstrinnet

Gå gjennom den forenklede utgaven av barnekonvensjonen her. Velg fire rettigheter og skriv en tekst om hvordan disse blir brutt på grunn av fattigdom. Prøve og finn en løsning på problemet – hvordan kan vi unngå at de rettighetene du har valgt blir brutt?

Oppgave 2 - Ungdomstrinnet

Se denne filmen hvor Malala holder takketalen etter at hun fikk vite at hun vant Nobels fredspris. Skriv en tekst eller lag en presentasjon hvor du svarer på disse spørsmålene:

 • Hvorfor tror du at retten til kvalitetsutdanning er en menneskerett?
 • Synes du det er viktig at jenter også går på skole? Forklar hvorfor/hvorfor ikke.
 • Malala takker faren for at han ikke klippet vingene hennes – hva tror du hun mener med det?

Kompetansemål

Samfunnsfag:                                                                                                                 

 • Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land (7.trinn)    
 • Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønstre og demografi i forskjellige delar av verda i dag (10.trinn)           
 • Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd (10.trinn)                                                                             

KRLE: 

 • Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom (10.trinn)

Last ned

Last ned lærerveiledningen

Last ned